vrijdag 10 maart 2017

De hervormde gemeente in Groot Ammers 16 april 1645D.s Henricus de Goy bediende het avondmaal in de kerk. Willem Frederik van Nassau-Dietz bezat in die dagen het Slot Liesveld en ging ook alhier ter kerke.
(blijkens de aantekeningen in het oude kerkeboek). Handig als je dat als lid even mag inzien, je leert nog eens wat zo van de kerkelijke geschiedenis van Groot Ammers. Het bouwjaar van het oude slot is niet goed na te gaan, men houdt het op 1042.
De Gemeente (de kerk dus) heeft er een prachtig aandenken aan over gehouden wel te verstaan twee zilveren avondmaalsbekers met de inscriptie: Ghij en cont niet den drinckbeker des Heeren drincken ende den drinckbeker der duyvelen.

Van het eens zo imposante kasteel is slechts het oude koetshuis over (bouwjaar late zestiende eeuw) waar nu een Barones in woont die volgens de bevolking alhier voordringt bij de kassa van de winkel. Een eigenaardige gewoonte die wellicht stamt uit de tijd dat de adel nog hoogtij vierde. Goddank is dat voorbij. Hoewel…..