vrijdag 16 december 2016

Napraten


 Hoe gemakkelijk praten wij anderen na of leunen volkomen op wat derden beweren en geloven. De dokter zal het wel weten, hij leerde er immers voor.
De dominee zegt het dus dan moet het wel kloppen. De overheid (regeringsleiders) zijn er voor, dus moet het wel oké zijn.
Hoe gemakkelijk om zonder zelf na te denken en een mening te vormen op grond van wat anderen vinden wat waar is. Hoeveel van de mensheid durft een echte eigen mening te vormen?
Had een collega die imme...r op de zelfde politieke partij stemde omdat zijn vader dat ook deed, aldus hij. Hij dacht niet verder na of het politieke gedachtegoed wel strookte met de waarheid. Hij was trouw aan zijn partij en hij was er verder van af. Makkelijk toch! Dat “zijn” partij een gedachtegoed aanhing die aangaf dat ze de koers 100 graden hadden verzet, speelde geen rol. Hij was trouw.


In de kerk proef ik deze kronkel ook vaak. Men knikt als het verwacht wordt en verder klaar. Zelf onderzoeken of wat geleerd wordt wel waarheid bevat is voor velen een brug te ver. De voorganger heeft ervoor geleerd dus wij behoeven enkel maar te luisteren naar wat hij beweert. Als je maar trouw bent (in de kerkgang) komt het goed, zo lijken velen te vinden.
In al die maanden welke ik ziek in het ziekenhuis heb gelegen verbaasde ik mij wederom in het blinde vertrouwen dat veel mensen aan de dag leggen tegenover een arts. “Ja dokter, nee dokter. Ja, dokter haalt u mijn been er maar af als u denkt dat dit beter voor mij is. Ja, goed dokter ik slik die medicijnen wel want u zegt het. Blind vertrouwen.

Soms vraag ik mij wel eens af of wij ons niet veel te gemakkelijk afmaken van belangrijke zaken in het leven. Later als we voor de Schepper komen staan (mocht u daar nog geloof aan hechten) kunnen wij ons niet verantwoorden door te zeggen: ”Ja maar God, de dominee, de dokter, de president of erger nog, mijn vrouw zei dat het zo hoorde en zo moest gebeuren.” Ben zo bang dat Hij zal antwoorden: ”Maar wat heb je met je eigen mening gedaan?” Wat heb je met je eigen ontwikkeling gedaan en de wijsheid die ik jou geschonken heb?”
“Ja, maar God die dominee zei, de dokter zei, de president zei, mijn werkgever zei, mijn vrouw zei.”
“Allemaal mooi maar wat zeg jij? Waarom ben je zo gemakkelijk meegegaan in wat andere beweren zonder zelf ernstig onderzoek te plegen of op zijn minst eens heel diep na te denken over dergelijke zaken?”