woensdag 19 oktober 2016

Hoe ziet de ideale diens van Peter er eigenlijk uit?

 
Nou hier komt hij dan:
Geen langdradige zwamverhalen op het podium.
Geen geestelijke dansjes op het podium.

Geen zangdienstleiders die elk lied 5 maal laten herhalen
Geen mensen die zogenaamde beelden of profetieën hebben die nergens over gaan (lees ballen gehakt, holbewoners, etc)
Geen flodderkleren op het podium
Geen kauwgum in je mond als je wat meedeelt op het podium
Geen toetjes (Dus in het slotgebed de hele preek nog eens overdoen)
Geen druivensapje en kingcorn gezuurd witbrood gebruiken voor het avondmaal (er staat wijn en ongezuurd brood, zo moeilijk kan het toch niet zijn....
Geen knalharde muzikale begeleiding waar je conussen van uit je oren komen
Geen dominante houding op het podium
Geen krokodillentranen op het podium
Geen diensten die uren duren en over de climax heen gaan.
Wel een korte goede zangdienst
Wel een goede preek
Wel zeggen waar de collecte voor bestemd is anders geef ik niets
Wel tijd voor gebed nemen
Wel netjes op het podium gekleed gaan (flodderkleren die je thuis maar aan).
Wel de tijd nemen om mee te delen wat er zoal speelt in de gemeente (zieken, geboorten etc)
Wel avondmaal vieren met ongezuurde broden en wijn
Wel muzikale begeleiding op gepaste geluidssterkte
Wel een nederige dienende houding op het podium
Wel echt verdriet om elkander te ondersteunen