donderdag 6 oktober 2016

Heer help mij van mijn vrouw af!


Hoorde van een man die elke dag tot God bad. Heer,
ik heb een vrouw die eigenlijk niet zo geestelijk is. Ook onze kinderen lopen er de kantjes behoorlijk van af. Ik zou graag groeien tot een echte man Gods die in een of andere bediening staat. Dan kan ik U echt goed dienen. Zou U mij misschien van die vrouw af kunnen helpen want ze staat mijn geestelijke groei in de weg. Ze belemmert mij en soms als ik elke week naar de kring ga, wil ze dat ik... thuisblijf gewoon voor de gezelligheid.
Nou vraag ik U toch! Ik heb duidelijk een fout gemaakt door deze vrouw te huwen. Help mij toch zodat ik U en de kerk echt kan dienen. Na zeven jaar dit gebeden te hebben gaf God antwoord uit de hemel.
“Mijn kind, Ik zeg je, als jij niet voor je eigen vrouw kan zorgen, denk je dan dat Ik je loslaat op Mijn bruid? Denk je dat ik je dan laat zorgen voor Mijn kinderen als je niet wil zorgen voor je eigen kroost?”
Je naaste liefhebben als jezelf is het hoogste goed. Hoger dan kringen, hoger dan zingen, hoger dan bidden, hoger dan kerkgang. Het staat gelijk aan het liefhebben van de Meester zelf. Zullen wij dat nooit vergeten!