woensdag 9 oktober 2013

Ons geestelijk huis


Veel mensen menen dat ergens in de hemel de Heer als een soort bouwvakker druk in de weer is met het maken
van een woning waar wij kunnen wonen als we overlijden. Dat is een mooie gedachte die we, al zeg ik het wat plastisch, van mij mogen vasthouden. Toch meen ik dat wij mede invloed hebben op deze woning. Ergens zijn wij als mens de tempel Gods geworden want de Bijbel maakt duidelijk dat wat wij de kerk noemen slechts een tijdelijk onderkomen is, waar samenkomsten worden gehouden. Maar wij allen zijn geestelijke stenen die samen de kerk van God vormen.

Uit deze Bijbelse gedachtegang ontspruit de vraag hoe het er nu voor staat met uw hemelse woning? Verwordt het al tot een paleisje of is u lauw geworden en is de hemelse woning welbeschouwd tot een ruïne vervallen? Net als een gewone woning onderhoud van node heeft, zo ook ons geestelijk huis. Onderhoud wordt gepleegd door gebed, erediensten, stille tijd en de handen uit de mouwen steken als het gaat om naastenliefde. Hoe staat het er mee?