zondag 16 april 2017

Wanneer begint de dienst (aan Hem?)

Las vandaag op de liturgie van de kerk dat er zingen was voor de dienst begon. Nu denk ik altijd diep na over dergelijke zinnetjes en kwam er niet uit. Bedoel maar: wanneer vindt de kerk dat de dienst begint? Bij het vollopen van de kerk? Nee
dus. Bij het orgelspel? Ook niet.
Bij het gezamenlijk zingen? Nee dus. Als iedereen er is? Nee dus. Als God er is? Nee, dus want die is er altijd. (hoop ik)

Geeft dit niet een vertekend beeld van hoe wij de Dienst moeten zien? Waar in de Bijbel lezen wij dergelijke? Is het hele leven eigenlijk geen aaneengesloten dienst (aan Hem)? Trekken we zaken niet los van elkander alsof de dienst (of zo u wilt het DIENEN van Hem) een begin heeft op een bepaalde tijd en een einde? Alles binnen de kerk! De kerk geeft wel aan hoe en wat.
Door wie wordt bepaald wanneer een dienst is begonnen dan? En wie heeft dat gezag om een dienst als zijnde nog niet of juist wel begonnen te bestempelen?
Zingen voor de dienst? Ik kom er niet uit. Dacht dat namelijk alles wat men doet tot eer van Hem, bij de dienst hoorde. Niet het horen van hoe wij moeten leven is dienst(baarheid) doch het daarna naar buiten gaan uit de samenkomst en in actie komen.

Ik zal wel weer een boos berichtje krijgen van mensen die mijn gedachten onverteerbaar vinden, maar dat moet dan maar...