zondag 30 april 2017

Gods wil

Gebeurt Gods wil op aarde altijd?


Een vraag waar menigeen “Ja” op zal antwoorden. Beetje kort door de bocht me dunkt want door zulk een denken zeggen mensen die nergens in geloven: ”Nou lekkere God heb jij met al die oorlogen, die ziekten en dat kind wat laatst overleed.”

Het lijkt vroom en heilig om stellig te zijn in de gedachte dat God overal wel Zijn wil achter heeft zitten. Zo komt men ook tot vreemde uitspraken als: Het heeft de Here behaagd naar huis te halen….” Bij een overlijden komen we deze stelling nogal eens tegen. Alsof het God behaagd om te doden.

Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk zelf over die wil van de Schepper? De Bijbel leert ons dat nergens op aarde een mens wordt gevonden die naar Gods wil wandelen wil. En ook: Het is Gods wil dat ieder mens door Zijn Zoon gered wordt.
Gebeurt dat dan? Ehh…nee!
Hoe komt het dan toch dat mensen toch zo krampachtig vast blijven houden om Gods wil in alles wat gebeurt te zien? Is het een blinde vlek? Is het de angst omdat men vindt dat overal de wil van God in zien een vrome gedachte is en dus juist?

Ik voor mij vind het leven te complex en ons kennen is ten dele(zegt de Bijbel). Wij kijken in een spiegel in volkomen raadselen als wij het hebben over de wil van God.
Kunnen we afspreken niet te stellig te zijn in het overal en nergens de wil van God in te zien? Kunnen we stoppen om te menen dat wij alles weten? Zelfs Jezus zat met vragen! Mijn God waarom heeft U Mij alleen gelaten! Toch!

Er kwam een man naar Jezus toe met de vraag: Als U wilt kunt U mij genezen? Jezus zei:"Ik wil, genees," en de man genas. Toch barst het op aarde van de zieke mensen. De Bijbel leert: Gods wil is het volkomende, het goede en rechtvaardige. Gebeuren die dingen dan op aard? Ehh, nee. Moeten wij hier niet eens een keer een les uit leren!
Toe, overal de wil van God in willen zien, plaatst u en mij voor geloofsdilemma’s die uiteindelijk desastreus kunnen zijn want als morgen je kind overlijdt en je staat aan het graf, wat doe je dan met die zogenaamde wil van God in deze? Bedankt God!

Waarom niet gewoon: wij begrijpen veel dingen niet, ons kennen is ten dele, ons begrijpen is ten dele, maar in vertrouwen houden wij vast aan Hem, want tot wie anders zouden wij moeten gaan voor eeuwig leven?