zaterdag 28 januari 2017

Is er leven na de Pinkstergemeente?


Veel kerken lopen leeg. De moderne christen neemt geen genoegen meer met zingen, bidden, de prediking en het gezamenlijk geloof.
Men wil vermaak. Toneelstukjes, drama, moderne muziek, een lach, een traan, soms extase en een stuk gevoel. Geloven is beleven, gevoelen en extase geworden. Daar waar de Bijbel het heeft over soberheid, ingetogenheid en tevredenheid wordt weggekeken. Het is niet meer van deze tijd, zo beweert men.

Geloven moet bovenal leuk zijn. Naar de kerk gaan moet leuk zijn. Vermaak eigenlijk. Ook in de media gaan we behoorlijk deze kant op. Charismatische sprekers kloppen als volleerde koks spirituele recepten uit het woord Gods. De doop is niet langer voldoende. Men wil meer. Distilleert er een doop door vuur bij. Gaven, krachten, beleving. Allemaal prachtig hoor.

Het probleem is niet dat deze zaken on-Bijbels zijn, doch het feit dat men Bijbelse waarheden als breiwerken uiteen begint te rafelen om er nieuwe van te breien die weinig heel laten van een sober geloof. Een geloof dat staat bij de gratie van hoop, is onvoldoende. Beleven moet je. Dát is het ware goed.

Mensen verkassen van de gevestigde kerken naar de nieuwe waarin vers gebakken voorgangers hooghartig spreken over gemeentegroei die in wezen niets meer is dan gemeenteverplaatsing. Mensen leven daar op. Eindelijk vlotte muziek, dansjes, drama, sketches, lachen, misschien wat heerlijke uitingen van de Geest allemaal zo zalig.

Dan na een paar jaar verflauwt de extase. Het nieuwtje is er af en….men gaat in het geheel niet meer naar de kerk. Ik zie het elke keer weer gebeuren. Kom tientallen mensen tegen die ooit uit de kerk gingen en meenden het ware geloof hervonden te hebben in de charismatische hoek. En als ik ze dan spreek na een aantal jaren blijken velen in het geheel niet meer te gaan. Is er leven na de Pinkstergemeente?

Heel vaak is het antwoord een teleurstellend: nee.

Misschien toch iets om over na te denken. Allemaal mooi hoor dat vermaak en die beleving. Maar net als met koek en snoepgoed, zit je er snel van vol en op den duur staat het je tegen……