maandag 30 januari 2017

Cannabis (wiet) in de Bijbel


 
De drugshandel lijkt de beste handel te zijn op aarde die er is. Miljarden

gaan er in om. Zelfs de meeste regeringen op aarde delen erin en doen er

in het openbaar of in het verborgen aan mee. Men bestrijdt de

drugshandel, die men intussen stimuleert. De grote vissen

(drugshandelaren/baronnen) blijven veelal buiten schot, de kleine visjes

worden gevangen, om maar goed te laten zien hoe actief de regeringen

wel zijn in het bestrijden van de drugshandel.

De Bijbel is toch maar een heel vreemd boek, zou

men gemakkelijk gaan denken, wanneer je ontdekt

dat daarin ook al sprake is van drugs en

drugsgebruik. Dat is echter nog niet zo heel

merkwaardig wanneer wij wat dieper op deze

zaken ingaan.

In Gen.1 staat het volgende: vers 29 En God zeide:

Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde

is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en

aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al

het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was

het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.
Alle geboomte met zaden is de mens tot spijze gegeven, en El zag het

aan en stelde bij Zichzelf vast dat het zéér goed was.

Volgens de huidige wetgevingen valt daar kennelijk niet onder de

hennepplant (Cannabis) en andere geestverruimende (psychomedicinale-

activerende) planten en zaden! JHWH zou het niet goed
gedaan hebben!

In de Schrift staat het woord Kaneh-bosm, dat is cannabis, kannabus.

Kan = hennep, en bosm = aromatisch.
 
Het woord kaneh-bosm komen wij 5x in de Bijbel tegen, en in de meeste

vertalingen is het foutief vertaald door kalmoes, calamus. De kalmoes iseen gewone plant van weinig of geen betekenis. De Septuagint begon

met deze foutieve vertaling.

De eerste keer dat wij in de Bijbel het woord kaneh-bosm tegenkomen is

in Ex.30:22-33, bij de samenstelling van de heilige zalfolie:
 
Bron: Pentahof.nl

Welkom op het forum voor mensen die medisch gebruik van Wietolie zoeken
https://www.facebook.com/groups/1224285457606558/members/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.