zaterdag 28 januari 2017

God is mens


 Nou ja, veel mensen zien Hem als een heel groot soort mens. De eeuwigheid wordt ook al vrij menselijk bezien. Een heel lange tijd of zo iets. Maar in de eeuwigheid bestaat geen tijd dus een heel lange tijd is geen eeuwigheid, net zomin als dat God een groot
slim, machtig soort mens zou zijn. Hij is van een geheel unieke andere orde dan alles wat wij kennen en beschouwen. Hij is geheel anders. Groter, machtiger en in staat uit het niets, iets te scheppen. Sommige mensen menen dat God alleen in het licht is. De duisternis is de afwezigheid van licht en dus van de Schepper. Wat onzin is. God is overal aanwezig ook in het duister (van ons bestaan). Sterker nog, Hij daalde in de Zoon af vanuit de hemel waar het een en al licht was, naar de duistere diepten van ons hart.

Het probleem met ons mensen is dat wij uitgaan van onze menselijke gedachten. Alsof ons kennen een absoluut soort kennen is. Ons denken en redeneren van een juist kaliber. In deze valkuil vallen de meeste “geleerden”. Ze gaan er van uit dat hun denken gelijk is aan Gods denken. Maar menselijk denken is gelimiteerd het is uiterst begrensd. Wat wij niet kennen, begrijpen wij niet en kunnen het derhalve gemakkelijk ontkennen.

Kunt u een nieuwe kleur bedenken? Een nieuwe toonhoogte laten horen? Kunt u ontsnappen aan de tijd? Ontsnappen aan de dood misschien? U en ik zijn slechts in staat ons te bewegen binnen de muren van de tijd en datgene wat uw verstand aan kan. Al het andere is bedekt voor ons. De mens weet eigenlijk zeer weinig, maar doet zich voor als een kenner van alle zaken die God gerust dood kan verklaren.

Doe het gerust ja. Maar kijk niet te veel op als ooit blijkt dat al u pogen iets van God te verklaren uiteindelijk pure nonsens blijken……