zaterdag 2 april 2016

Verwondering


In Nederland en België doen per jaar veel
mensen een poging tot zelfdoding. Zij ervaren het leven als zinloos. Tot zover een gedeelte uit het boekje “een hand vol koren.”

Ik moet zeggen dat zulk een botheid en onwetendheid mij enigszins verbazen. Had de schrijver van dit stukje zich ook maar een klein beetje verdiept in de achterliggende gedachten en redenen waarom mensen een einde aan hun leven willen maken, dan was hij zeker niet tot deze domme kortzichtige slotsom gekomen. Helaas heb ik in de directe omgeving van de vriendenkring mensen meegemaakt die uiteindelijk tot deze daad kwamen. Nooit heb ik ook maar iets ervaren van de afkeer van het leven of enig gevoel van zinloosheid. Mensen die tot deze daad kwamen waren altijd, zachtaardig, lief en geliefd. Ze ervoeren het leven onder geen beding als zinloos. Ze stonden vaak middenin het leven.

Ze wilden enkel niet verder leven omdat ze het leven met al hun pijn niet meer aan konden. Ze wilden wel leven, maar zonder dat lichamelijke of psychische lijden. Dát beste schrijver van het boekje vol koren, is de slotsom van mijn ervaringen en heeft niets uit te staan met zinloosheid. Het heeft te maken met menselijkheid, pijn, moeite, verdriet en uitzichtloosheid. Zelfdoding of zelfmoord is derhalve een verkeerde uitdrukking. Ze zijn ten diepste gestorven aan hun geestelijke of lichamelijke pijn.