zaterdag 16 april 2016

Cor 11Elke vrouw die bidt of profeteert in de gemeente moet
haar hoofd bedekken. Al eeuwen worden daarom hoedjes gedragen in de samenkomst door vrouwen. Ik vind het wel lief staan, maar is dit nu wat Paulus (God) van de vrouwen wil? Is het een gebod?
We kunnen daar heel lang over praten met elkaar maar de hamvraag is: profeteren vrouwen of spreken zij gebeden uit in "onze" kerk?
Het antwoord daarop is maar al te vaak volmondig: "nee." 
Het is in veel kerken in het geheel niet mogelijk of wenselijk om daar als vrouw te profeteren en gebeden uit te spreken. Dus in ieder geval kunnen we op grond van de Bijbeltekst met zekerheid stellen dat een vrouw die niet profeteert of hardop bidt geen hoofdbedekking van node heeft(wat in Paulus tijd overigens geen hoed was, doch een sluier (zoals de grondtekst ons leert. Doe je het toch, dan is dat prima, doe je die hoed niet op, dan is het ook prima. Maar verplicht of Bijbels is het dragen van een hoedje zeer zeker niet. Sterker nog het is onbijbels.