maandag 25 april 2016

De velden zijn wit om te oogsten


Nou ja, dat las ik van een of andere christen die meende dat mensen volop openstaan om de Here Jezus te leren kennen.
Een mooie gedachte, dat wel. Ik las het laatst ook nog in het boekje “een hand vol koren”. Wij christenen moesten veel meer getuigen, want de velden waren (wederom) wit.
Soms wordt die indruk ook in de kerk gewekt. Nogmaals een mooie gedachte die ook mijn hoop is. Doch hij strookt niet met de realiteit van alle dag, helaas. Mensen die zulke kreten roepen bedoelen het wel goed, maar zien iets over het hoofd. Nou ja, eigenlijk zien ze twee dingen over het hoofd.
Ten eerste zijn de velden in het geheel niet wit om te oogsten want kerken lopen leeg en mensen willen over het algemeen zeer weinig horen over de Here God. Op Hem schelden wel, maar dat is weer een ander verhaal.
Ten tweede plaatst men een last op de schouders van christenen omdat de indruk gewekt wordt dat het dus aan uw en mijn getuigenis ligt en niet aan die ander. Die ander wordt gezien als een mens die hunkert naar God. En jij als christen wordt in dit denken maar al te vaak weggezet als een luie ongeestelijke koekenbakker. Ik vind het een beetje dom om zo te denken als ik eerlijk ben en het meest bijzondere is nog dat mensen die roepen dat de velden wit zijn ook niemand aandragen. Ze komen zelf ook met niets enkel die loze kreet die slechts aangeeft dat ze zelf bitter weinig getuigen anders hadden ze allang geweten dat de velden verre van wit zijn.