donderdag 7 april 2016

Verdeeldheid


Hervormd, gereformeerd, katholiek, Luthers, Baptist, Pinkster,
Evangelisch, Apostolisch, Remonstrant, Contraremonstranten, De vergadering der gelovigen, enfin de lijst telt honderd of meer richtingen die er allemaal vanuit gaan dat ze de ware geloofsleer ten gehore brengen. Dát geeft te denken, me dunkt. Zeer zeker als we de woorden uit de mond van de Here Jezus horen die klinken: ’Opdat jullie allen één zijn.
Wat is er fout gegaan? Waarom is er zoveel verdeeldheid onder de christenen? Voor dat antwoord behoeven wij slechts het woord van God open te slaan en te lezen de woorden van de Here Jezus als hij tot Petrus zegt: ”De duivel is van plan u lieden te ziften als tarwe.” Anders gezegd: de oude slang is er in de eerste plaats op uit om het lichaam van de Heer te verzwakken door verdeeldheid te zaaien. Wel, als de satan één ding behoorlijk is gelukt, dan is het wel die list