donderdag 28 januari 2016

Vervet gerakende kerk


De Bijbel noemt melk als voedsel voor pas bekeerde mensen
en trekt een treffende vergelijking met een zuigeling die nog geen vast voedsel verdragen kan. Het is niet de bedoeling dat een wedergeboren mens zijn hele leven aan de melk blijft en toch zie je dit wel heel vaak gebeuren.
Redenen te over en ik meen dat de kerk zelf in zijn totaal ook schuldig is aan de melkverslaving van de hedendaagse christen. Worden wij nog uitgedaagd en geholpen om onze gaven te gebruiken? Is de kerk niet verworden tot een zondagmorgen-gewoonte, waarin iedereen in de shampoo-houding zakt en het op een luisteren zet aan de moederborst van God?
Is de kerk niet veelal bezig met het behouden van haar leden? Veel meer dan het in actie laten komen van haar leden? Waar zijn de ouderlingen als Paulus die een broeder bij de hand namen en deze dicipelde? Zijn we niet een beetje op een melkspoor gekomen en allemaal wat vervet geraakt?