zaterdag 30 januari 2016

Niet achterom kijken

Achterom kijken wordt door veel mensen als fout gezien. Wij moeten vooruit kijken en vergeten dat wat achter ons ligt.
Een leuke stelling maar den diepste dwaas. Je bent (deels) geworden wie je bent door wat achter je ligt. Je jeugd, je ouders, je opvoeding  en wellicht de bijbel etc. hebben allemaal sterke invloeden op jou als mens.
We horen de kreet niet achterom te kijken nogal eens voorbij komen in de kerk. Meestal betreft het een uit haar verband getrokken gedachte die staat op het gedeelte waar de Here Jezus zegt dat iemand die de hand aan de ploeg slaat (in de bediening van de Heer staat) niet achter maar voor hem/haar moet kijken. Allemaal mooi en aardig en toepasselijk binnen de tekst die wij vinden in ( Luc 9:62 ) maar om daar nu een levensmotto van te maken, gaat mij duidelijk te ver.Ik voor mij kijk graag terug naar vroeger en probeer niet weer dezelfde fouten te maken. Misschien vindt u dat dom, dat moet dan maar.
Petertje twee jaar geleden nog in Gouda achter de (nu al weer oude pc die naar de vuilstort ging vorige week, want ik bewaar graag onnodig) Niet meer doen dat onnodig bewaren want het enige wat je doet is je woning vullen met spul dat toch niet meer gebruikt wordt. Dat is de les voor mij deze morgen….