zaterdag 20 december 2014

Oprecht bidden

Bidden naar Zijn wil

Een lastige zaak misschien. In de loop der jaren dat ik christen mag zijn heb ik mensen voor de meest uiteenlopende
zaken horen bidden. Mooie gebeden, ontroerende gebeden, oprechte gebeden, maar ook dwaze gebeden, aanvallende gebeden en gebeden die met recht fout waren.
Bidden om een luxe artikelen is voor mij altijd iets waarvan ik denk: bevinden we ons nu niet op glad ijs? Gebeden om proclamerende God iets af te dwingen waarvan wij menen dat Hij dat in ...Zijn woord voor ons bestemd heeft, geven mij ook altijd een dubbel gevoel. U en ik hebben geen rechten in die zin. Alles is genade.
Gebeden waarin wij God voorschrijven hoe wij zekere zaken zouden willen zien ontwikkelen zijn menselijk en niet fout, maar misschien is het toch beter te vragen om Zijn aansturing in alle zaken van het leven.
Veel mensen bedenken een plan, hebben een idee en dat behoeft niet slecht te zijn, maar verwachten dan Gods handtekening eronder.
Beter is dacht ik om te tasten naar Zijn wil, Zijn idee, Zijn plan en dan onze handtekening eronder te zetten.
Ik heb ook mensen op bidstonden anderen horen aanvallen. Heel geniepig en "oprecht" Heer we bidden voor zuster huppeldepup dat ze toch voldoende geloof mag krijgen om te genezen." Of woorden van dien strekking. Een pijnlijke vorm van bidden. Laten we proberen in alle dingen de liefde en de wijsheid mee te nemen binnen ons bidden....