dinsdag 23 december 2014

God verbergt zich


We leven in de tijd dat God zich verbergt
Als wij het Bijbelboek
Esther beschouwen dan gebeuren er allerhande zaken in het boek waarin wij de hand van God in beweging zien, maar in het verborgene.
Vandaar de naam Esther welke: Ster, lichtdraagster en bovenal: IK verberg mij, betekent.
Gods naam komt wel voor maar slechts twee maal verborgen. Een keer in een anagram en een maal achterstevoren.

Eigenlijk gaat heel het boek over de uitroeiing van de Jood. Mordechai, de Jood die dood moet. We zien het al 2000 jaar niet anders. Van de Kruisvaarders die ik niet onder de christenen wens te beschouwen, hoewel ik bij Luthers gedachten over hoe hij de Joden zag en zijn totaal foute denkbeelden die de Duitsers meenamen in hun afschuwelijke Jodenvervolging, mij ook durf af te vragen hoe hij dit christelijk meende te kunnen verantwoorden? En hoe de kerken in onze tijd nog altijd dwepen met deze man, het is mij een redelijk raadsel? Goed, hij zette de ontspoorde kerk van die dagen wel op een betere rails door te stellen dat de mens enkel door genade gered wordt en niet door aflaten, goede daden, geld te schenken aan de kerk etc. Maar dat neemt niet weg dat hij in mijn overtuiging een gruwelijke antisemiet was die de Islamieten die na de Duitsers het vaandel van de Jodenvervolging hebben overgenomen in een redelijke schaduw stelt.

Alles in onze dagen heeft te maken met het Bijbelboek Ester. Uiteindelijk zal de Jood vrij zijn en zal de Schepper ingrijpen. Laten we hopen en bidden dat het snel mag zijn want Hij verbergt zich nu al zo lang….
En kerken: kap nu eens met die verheerlijking van Meneer Luther a.u.b!