dinsdag 30 december 2014

Laten we kerkje spelen

Is de kerk nu eigenlijk wel de bedoeling van God geweest in de vorm waarin hij nu is?
Bijbels gezien hebben de samenkomsten goede papieren. Het samen bidden, danken, zingen en het luisteren naar
Gods woord is allemaal terug te vinden in de bijbel.
Wat ik mis is het discipelen maken. Ik mis het voorbeeld van Paulus als hij een Thimotheus onder zijn hoede neemt en hem tot discipel opleidt. Ik mis het voorbeeld van Jezus zelf die leert om alle volkeren tot Zijn discipelen te maken.
Goed we komen fijn samen en luisteren naar de preek en zingen uit volle of mindervolle borst mee. Daarna hebben we het weer een beetje voor een week gehad en gaan op huis aan om de zondag erop een herhaling mee te maken van hetgeen er voor al was.

Jaar in, jaar uit....
Soms heb ik het gevoel dat we kerkje spelen en dat dit in de plaats is gekomen voor het ware discipelschap.
Soms ben ik wel eens bang dat we straks te horen krijgen op ons:"Maar Heer we waren toch elke zondag in Uw kerk.." "Ik heb u nooit gekend.
Zieke gedachte of.....