zondag 10 november 2013

Lieve God


Hoe komt het toch dat ik zoveel moeite heb met mensen die het allemaal zo goed weten? Ze staan vaak in de kerken op de vaste plaatsen en menen rotsen in de branding te zijn. Maar als ik mijn hart wil uitstorten kies ik liever die gewone, niet aangestelde lieve man of vrouw om van mens tot mens mee te spreken i.p.v de "door U" aangestelde teams.

Hoe komt het toch dat mensen die mij van alles willen laten doen binnen de kerken, mij afstoten en ik een aversie bij hen voel, terwijl zij die mij omarmen en me meenemen naar binnen mij zo gemakkelijk in beweging krijgen?

Hoe toch komt het dat de mensen die zeggen dat U hen bijzondere gaven hebt gegeven, altijd willen genezen, profeteren, wonderen doen, maar nooit de ramen komen zemen bij die oude zieke man?

Hoe komt het toch dat ik me zo weinig betrokken voel bij de geweldige genezingen en wonderen waarvan mensen zeggen dat U ze zo graag wil doen en dat ik me zo ernstig betrokken voel bij de mensen die ziek blijven.

Hoe komt het dat ik me zo op mijn gemak voel bij die mensen die niet vooraanstaand zijn?

Hoe komt het dat ik tranen in de ogen krijg als mensen getuigen van het wonder dat niet kwam en de hoop die in het verschiet bleef liggen?

Hoe komt het dat ik een koude rilling over mijn rug voel lopen als er weer een overwinnaar in het licht wordt gezet en dat ik mededogen voel bij hen die dagelijks weten te falen?

Hoe komt het dat ik liever aansluit in de rij der vallende en falende mensen dan zij die het vaandel der overwinning en een gezond geestelijk leven met zich meedragen?

Hoe komt het dat ik de Here Jezus zo gemakkelijk vind in de gebrokene en zo lastig in de overwinnaars?