zondag 17 november 2013

Bid voor de echtparen zonder kinderen


Zo wordt er regelmatig in de kerken vanaf de kansel geroepen. Goed bedoelt laat dat voorop staan. Maar wij hebben ons bewust
niet uitgestrekt naar kinderen en vallen dus niet onder de zielige mensen die nooit vader of moeder, laat staan opa of oma worden. Wij voelen ons ook niet zielig of verdrietig, wij voelen ons in Christus volkomen volwaardig en gelukkig.

Wat mij ten zeerste verbaast is dat ik nimmer hoor bidden voor al die ouders die hun kinderen in de steek hebben gelaten voor een andere man of vrouw! Voor al die kinderen die nooit een echte pappa of mamma hebben gekend omdat deze hen in de steek liet voor een vreemde man of vrouw.

Ik begrijp dat het goed bedoeld word al die gebeden voor de zielige mensen die geen kinderen kregen, maar soms vraag ik mij hardop af wie er nu het zieligst zijn? Mensen die zicht bewust niet naar kinderen uitstrekten door omstandigheden of mensen die het wel deden en het geluk van hun kinderen inruilden tegen de vlinders in de buik?