zaterdag 27 mei 2017

Waarom geneest God geen ziekte van Down?


Zomaar een vraag hoor. Praat nu even enkel tegen gelovigen en
heb geen behoefte aan reacties in de vorm van er is geen God. Je leest vaak op de borden langs de weg de uitnodiging te komen tot Hem die genezen wil. Oproepen vanuit de charismatische beweging, die menen dat de Schepper aller dingen u en mij wil genezen. Als wij ziek zijn althans.

Men haalt er meestal nog een slechthorende bij die nu weer hoort of een vrouw met een been dat te kort was en nu op lengte na een handoplegging van een broeder of zuster met genezingsgave. Altijd tamelijk onzienbare problematiek doch nimmer een man zonder benen die weer ledematen kreeg. Dat kan je contoleren op juistheid. Nooit iemand met Down die nu niet meer Down is. Hoe zit dat toch? Is de Schepper daar niet handig genoeg voor of hebben wij hier te maken met een van de grootste mis interpretaties uit de heilsgeschiedenis? Bedoel als het om genezing gaat.