dinsdag 16 mei 2017

Heilig oliesel en behagen
Trof in een oud kantklostafeltje op de bodem van een van de laden een oud overlijdensberichtje. Een duidelijk uit de katholieke hoek
overleden dame, waar de Heer volgens het bericht, behagen schepte om haar dood te laten gaan en naar de hemel te laten komen.
Vraag mij bij dergelijke altijd hardop af waarom mensen menen dat de Here van het leven behagen zou scheppen in iemands overlijden. Waar baseert men zulks toch op? Is het niet een beetje proberen te kijken in de boeken van de Schepper die Hij alleen kan inzien? Er gebeuren op deze aarde heel veel zaken die de Schepper niet behagen en in de dood had Hij zulk een onbehagen dat Hij Zijn Zoon stuurde.

En toch blijft het de Here behagen als iemand de laatste adem uitblaast. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo. Dat iemand na een lijdensweg eindelijk over het lijden heen komt (waarvan ons woord: “overlijden” komt), en dat de Schepper hem/haar in de heerlijkheid ontvangt op grond van het kruis, heb ik vrede mee. Maar er zit een ondertoontje in zulke kreten als het heeft de Here behaagd die mij tegen de borst stuit. Behagen en dood zijn namelijk elkanders tegengestelden.

U en ik kunnen nog wel eens in onze boosheid denken: ik wilde wel dat die rotvent de pijp uitging. Doch de Schepper, geloof mij nu maar, heeft geen behagen in uw overlijden en dood. Hij wil dat u leeft.  Wat dergelijke oliesel en rouwadvertenties betreffen geloof ik dat je wel erg in de olie bent als je meent dat dood, behagen en God op één lijn te krijgen zijn. Of misschien toch.

Maar het was de bedoeling van de HERE dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen; vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn.
En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen.

Dood waar is dan uw angel?