dinsdag 30 augustus 2016

Kerk en sabbats-dwalingen

Waarom genas Jezus zoveel op de Sabbat?
Deed Hij dat omdat Hij boven de wet stond? Of wilde Hij provoceren? Deed Hij zulks omdat Hij Zijn kont eens lekker tegen de krib wilde gooien of zat er een diepere verborgen les onder?
Als wij de sabbat (rustdag) goed beschouwen begrijpen wij met de zevende dag van doen te hebben. Meteen valt op dat de kerk in onze dagen nog altijd de dwaling in stand houdt die ooit door keizer Constantijn is ingevoerd en de zaterdag als rustdag verving...
door de zondag. Daarom schiet ik elke zondag in de lach als ik de wet hoor voorlezen want het: gij zult de sabbat in ere houden en dan op zaterdag gras maaien en de zondag tot rustdag te bombarderen is ronduit fout en on-Bijbels en gaat royaal tegen het gebod in.
De zevende dag leert ons over de te komen zevende Godsdag (het 1000 jarig rijk). Zes dagen zal de schepping vervloekt zijn, maar op de zevende dag zal de bevrijding op gang komen.

Eén dag is voor God immers als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag.
Zeven spreekt van een volkomen volheid. De sabbat is daar het beeld van. Volkomen, klaar, volbracht, rust. Bezien wij op deze wijze de wonderen van genezing op de sabbat, dan wordt alles duidelijker. De verschrompelde hand. Wat is dat een verschrompelde hand? Een lamme hand kennen wij wel maar een verschrompelde hand is er een waar geen leven, geen water des levens in is. De Jood was voor jaren en jaren de hand waarmee God zich liet kennen. De corrigerende hand, de opvoedende hand, de hand waarmee getroost werd en het heil deze wereld inkwam. Maar toen de Jood de Christus afwees verdween de Geest Gods uit deze hand. Hij verschrompelde.
Het woordje Jat of iets jatten, of blijf met je jatten, komt van het woordje Jood. Wij kennen het handje wel (het jatje) waarmee de Jood Zijn Bijbel leest. Wij moeten dus in het genezen op de sabbat leren zien, dat ook dit een heenwijzen is naar het 1000 jarig vrederijk dat te komen staat. Dan zal ook de Jood Goddank weer volledig in ere hersteld worden en gans het huis van Israël zien op Hem die zij doorstoken hebben en rouwen over Hem als een enig kind…..