zondag 28 augustus 2016

Heb jij je eigen kleren al durven verscheuren


Het verhaal uit 2 koningen van Elia en Elisa is een bijzonder intrigerend stuk. Het stelt ons een beeld van de Meester (Elia) voor ogen en de
mens als knecht (Elisa). Er is ontzettend veel te zeggen over dit gedeelte, toch wil ik er slechts één schaduwbeeld uitlichten. Precies zoals Elisa steeds aan de zijde wandelde van zijn meester, zo behoren ook jij u en ik te wandelen met Hem.
Steeds weer lezen we hoe Elia hem beproeft en he...m vraagt of hij niet beter weg kan gaan.
Maar Elisa denk er niet over en verliest hem nimmer uit het oog. Herken je dat? Ik bedoel dat je het gevoel hebt dat de Heer je alleen laat wandelen? Maar Jezus heeft gezegd dat hij ons nooit zal verlaten, ook al lijkt ons gevoel wellicht iets anders te zeggen.
Uit zo’n intieme wandel met de Meester openbaart zich een bediening voor Elisa. Zijn meester vraagt hem wat Elisa zou wensen en hij wenst een dubbel deel van de Geest Gods die op Elia rust. “Gij hebt een moeilijke zaak gewenst”, spreekt Elia, maar als je mij ziet terwijl ik van u weggenomen wordt zal het uw deel zijn.


Hoe belangrijk is het onze ogen steeds gefixeerd te houden op onze Meester (Jezus). Te wandelen met Hem door dalen en over bergen des levens. En het gebeurde ook dat Elisa zijn meester weggevoerd zag worden op een wonderlijke manier. Voor hem viel de profetenmantel van zijn meester neer en Elisa verscheurde zijn eigen kleding (mantel).
Heb jij in geloof al gezien hoe Hij die alles volbracht naar de hemel werd gevoerd? Heb jij de moed al gehad om je eigen kleding (dat wat je bedekt) trots, eigen wil, hoogmoed etc, te verscheuren en de mantel die uit de hemel valt aan te doen.

 Zo’n profetenmantel zag er niet aantrekkelijk uit hoor! Johannes de doper droeg er ook een. Het was gemaakt van kamelenhaar en was voor het oog een ruw, harig smerig ding. Niet als fijn linnen of een mooi purper gewaad. Maar bij God is het meestal andersom. Voor het oog der wereld is het evangelie een prul een waardeloos iets. Maar oh mensen als je de euvele moed hebt om je eigen klederen te verscheuren en die mantel aan doet!