zondag 3 juli 2016

Het wij-gevoel


 
Een van de voor mij eerste vereisten die een prediking behoort op te wekken is het zogenaamde “wij-gevoel”. Laat mij uitleggen wat ik bedoel.

Een spreker maakt maar al te dikwijls geen goede indruk en komt niet goed over omdat hij zichzelf niet betrekt in wat hij leert. Hij lijkt maar al te vaak boven de stof verheven. Alsof hij zich reeds ontstegen gevoelt boven dat wat overgebracht wordt binnen een prediking. De fijnste sprekers betrekken zichzelf in hun boodschap en komen daarom menselijker over.

Ze zijn niet langer de mensen die God snappen en alles al in kannen en kruiken hebben, doch de met ons mee worstelende personages binnen Gods koninkrijk. Niet u moet, maar wij moeten. Niet ik geloof, maar wij geloven. Niet u mag, maar wij mogen. Een gemeente wordt maar al te vaak met een lichaam vergeleken met bovenaan (noem het het Hoofd) de spreker. Doch als wij de Bijbel goed lezen is er maar één hoofd en dat is Christus.

Een spreker, voorganger, ouderling, predikant bevindt als hij naast een willekeurig gemeentelid neerknielt voor het kruis, met de schouders op gelijk niveau. Probeer dat vast te houden iedereen die spreekt of zaken deelt. Probeer de indruk te vermijden dat jij als spreker/ schrijver/ columnist etc.) iets reeds doorgrond en toepast, wat die ander nog moet leren. Anders komt de boodschap niet goed over….