maandag 23 november 2015

Je glans verliezen

Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen; voordat de zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen wederkeren; op de dag, dat de wachters van het huis beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij, die uit de vensters zien, hun glans verliezen.
Je ontkomt er nu eenmaal niet aan. Ouder worden bedoel ik. Doch bij dit alles mogen wij nimmer uit het oog verliezen dat de innerlijke mens door Christus van dag tot dag vernieuwd zal worden....