dinsdag 10 november 2015

Het spookt in Nederland

De EU lijkt langzaam uit elkander te vallen. Daar moet men eigenlijk niet van opkijken want het is reeds Bijbels voorspeld.
Dat er in deze dagen verbonden zouden worden gesloten die geen vaste gronden hebben. Dat het gelijkt op de combinatie van ijzer en klei. Het oogt wel solide, maar een fikse tik en de hele handel is stuk.
We leven in een spannende tijd waarin de mensheid een spiegel wordt voorgehouden. Denken we het nog altijd zelf te kunnen? Verwachten we nog veel van de zogenaamde beschaving?
En het zal nog veel erger worden de komende tijden. Wie ogen heeft om te zien, beseft dat alles op instorten staat. Het hele plan van: samen zijn wij sterk en God hebben we niet nodig, wankelt en valt om.
Dat mag voor de lezer van de Bijbel geen verrassing zijn. Wie meent buiten de schepper om te kunnen rekenen, zal op zijn plaat gaan en hard ook. En wanneer men het licht de rug toekeert, zal de duisternis over onze schouders binnenkomen.
De landen zullen overspoelen met vreemde afgodendiensten die elkander wensen te doden. De Joods-christelijke grondslag zal onder ons lage landje worden weggenomen omdat de massa de waarheid niet langer verdragen kan. Nog een korte tijd en we staan oog in oog met de draak.