dinsdag 13 oktober 2015

Eigen volk eerst?

Wees geen naprater. Een slogan die door de bond tegen het vloeken ooit en misschien nog wel wordt gebruikt. Zelf nadenken over waar je staat
en wat je zegt, waar je in geloof waarde aan hecht. Daar komt het op aan. We leven in een tijd dat er steeds meer een appel wordt gedaan op je eigen mening. Je kunt je niet langer verschuilen achter: de dominee zegt, de werkgever meent, de minister president roept, de leraar leert, of voor de erg gehoorzamen onder ons: mijn vrouw vindt…Een sterk staaltje van een sterk gebrek aan kennis was de afgelopen tijd Meneer Geert Wilders die als christelijke norm: eigen volk eerst, noemde. Hij werd door heel de kamer uitgelachen. En toch was die opmerking minder vreemd dan men zou vermoeden en zeer zeker niet zo onchristelijk dat men in bulderend gelach behoort uit te breken.
Toen er een niet Joodse vrouw met een verzoek tot de Heer Jezus kwam zei Hij: ”het is niet goed om het brood voor de kinderen (de Joden in die tijd) aan de honden (de niet Joden) te geven.’
Begrijpen wij hier dat wij dus te allen tijde het eigen gezin, het eigen volk etc. moeten voortrekken op andere volkeren (personen) die een appel doen op ons? Ik denk het niet, doch er is wel speelruimte om na te denken over een opmerking als: eigen volk eerst. Want soms is hij toch iets Bijbelser dan men op het eerste gezicht zou erkennen en zeker niet lachwekkend. Het geeft maar weer aan dat Bijbelse kennis ook onder Kamerleden en zelfs onder de christelijke, redelijk onder de maat is…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.