zaterdag 12 juli 2014

Waarheid


Gelooft u dat deze kerk de volkomen waarheid brengt?
Een lastige vraag waarop je eigenlijk zo lastig een eerlijk antwoord kan geven, dacht ik. Ten eerste vind ik de vraag
op zichzelf al bedenkelijk want waarheid is in mijn beleven geen leerstelling maar een Persoon. Wie meent op grond van een aantal uit de Bijbel ontleende geloofsartikelen een volkomen waarheid te distilleren, bedriegt zichzelf, meen ik.

Waarheid laat zich niet vangen in een dogma, een leerstelling, of artikelen. Meer van een stukje zelfkennis getuigend zou zijn: Gelooft u dat deze kerk alles in het werk stelt om te betrachten de waarheid in Christus zoveel mogelijk na te volgen? Laten we nu oppassen dat het kleine beetje eenheid die de christelijke kerken nog bezitten, niet door de beperktheid van ons denken toch weer op losse groeven wordt gezet. Wat is waarheid? Voor mij Christus zelf!