zondag 13 april 2014

Waarom ik tegen nieuwe Bijbelvertalingen ben

Ik kan en zal hier uiterst kort over zijn omdat de lezer derhalve zelf mag uitpluizen of wat ik beweer zo is.
Ik ben ertegen omdat het altijd zonder enige uitzondering een afzwakking is van Gods woord. Nimmer heb ik op kunnen merken dat de nieuwere vertaling enige kracht bijzette en het woord Gods een hogere plaats toekende dan de oudere vertaling(en). Het is altijd een mindere vorm.
Begrijpelijker wordt er dan gezegd door de voorstanders en uw beweegredenen volg ik daarin volkomen omdat we in een tijd zijn aangekomen waarin de mens alles gemakkelijk wil begrijpen en er van enige inspanning een afkeer is gekomen, zeker als het om geestelijke zaken gaat. Maar onthouden wij wel dat dit alles een afglijden is en naar de eindtijd ruikende vorm van geestelijk verval…..