maandag 7 april 2014

God is te groot

Te groot voor ons menselijk denken. Daar gaan we vaak de fout al in, als wij nadenken over God. Wij gaan er in ons
denken vanuit dat Hij past binnen het logisch denkvermogen en dat past dus niet. Veel “wijsgeren en grote denkers” van deze tijd, hebben God dood verklaard. Dit zegt heel veel over hoe ze zichzelf zien. Ze menen dat hun denken de maatstaf is om alles wat is en bovenal de Godheid te verklaren. Een christen is iemand die durft toe te geven dat God ten eerste boven alles is.

Hij is groter en machtiger dan al ons menselijk getob en denkvermogen samen. Daarom leert de Bijbel dat wij als de kinderen moeten worden om iets van God te zien. Niet kinderlijk, maar als een kind vertrouwen dat er een Vader is die wij niet begrijpen, maar die ondanks al onze pijn, toch volkomen te vertrouwen is en een Goddelijk antwoord zal geven als de tijd daarvoor rijp is op al onze waaroms…