vrijdag 25 april 2014

Waar is Hij dan?

“Ik zie God dus echt niet, waar is Hij dan?” Zomaar wat woorden die ik nogal eens te horen krijg als het gaat over de reden van ons bestaan
en daaraan gekoppeld de Schepper aller dingen die de grondslag vormt voor alles wat is. Mensen zien de hele dag de werken van Zijn handen maar herkennen het niet. Bijzonder eigenlijk want, wie ogen heeft om te zien, die ontdekt Hem overal.

Men komt vaak aan met de dooddoener dat als er een God zou bestaan, waarom er dan zoveel ellende is op de wereld? Helemaal eerlijk is deze vorm van redeneren niet, want als de nare dingen in het leven het afwezig zijn van God zouden bevestigen, wat zeggen ons dan de mooie dingen? Velen zoeken in wonderen en tekenen en beseffen niet dat voor wie geworden is als een kind, het hele leven, ondanks de pijn en het verdriet, één groot wonder is….