maandag 17 februari 2014

Ware Godsdienst is lief zijn....

Zo vat ik het hedendaagse christendom vaak in één woord samen. Lief zijn, zeker niet te stellig roepen dat er maar één ware God bestaat. Niet te overtuigd zeggen dat Jezus de ware Verlosser is. Voorzichtig zijn niemand
op de tenen te gaan staan. De Jodenvervolging is een mythe, de ketterijverbranding een overdreven factor, elf september een misverstand. Kom, laten we lief zijn voor elkaar. Laten we iedereen die in Jezus geloofd als Christen zien. Sinterklaas wierp zijn zak al 30 jaar geleden in de golven en werd zelf een lieve oude man. En zo moeten wij God ook zien. Als een lieve oude tolerante man, die alles wel oké vindt, zolang we maar lief zijn voor elkaar. Ga nou niet roepen dat het kussen van de marmeren Petrusbeelden fout is. Zeg nu niet dat de getuigen van Jehova, Jezus Zijn Godheid ontnemen. Toe roep nou niet dat de Oosterse Godsdiensten doodlopende wegen zijn toe, wees lief. Leg vredespaden aan tussen de moskee en de kerk, dat werkt. Het ongelijke span waar de Bijbel het over heeft is verbrand! De smalle weg is breed geworden. De enge poort een ruim gat waar iedereen, hoe hij ook gelooft, leeft of denk, door naar de hemel mag. De bijbel een oud boek waar je niet in behoeft te lezen. De erediensten, ach, ga wanneer je zin hebt. Ga je niet, je bent er niet minder om. God houdt van je, ook al bidt je niet, dankt Hem niet. Welnee, zo kennen wij God toch niet! God is liefde.

Maar wat moeten wij toch met de woorden: Ik ben de weg de waarheid en het leven? Niemand komt tot de Vader dan door Mij? Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Gij zult de samenkomsten niet verzaken. Strijd om in te gaan (de hemel). Onderzoek uzelf of u nog wel in Christus bent?

 Misschien tijd om die er ook maar eens uit te vertalen, vindt u niet!

Lief zijn, niets zeggen wat anderen kwetst, tolerant, laagdrempelig, geen stellige mening of beoordeling, toe, laten we lief zijn want het lief zijn is uit God. Of zoiets…..