zaterdag 15 februari 2014

De oude tronk van David


Er zal een loot opschieten uit de oude tronk van David. Wij kennen hem als Jezus. We leven in een tijd waarvan de Bijbel zegt in 2 Tim: Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen.

We moeten nu ruim zijn, laagdrempelig, ieders geloof is een weg naar de hemel, zo zien veel hedendaagse christenen het geloof. Het maakt niet uit hoe je leeft (en Adolf Hitler dan?) het maakt niet uit waar je in geloven wilt(en 11 september dan?) het maakt niet uit hoe je denkt (en Anders Behring Breivik dan?)  , iedereen is een kind van God! Dat zijn de woorden die veel mensen nu graag horen. Ga er niet tegenin! Zeg vooral niet dat Jezus heeft gesproken over dat er slechts één weg is die eeuwig leven geeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Jezus woorden zijn in die zin niet meer zo geliefd. Sterker nog, men wil er niets meer van weten. En denk nu niet dat ik het over ongelovigen heb! Ik heb het over een steeds groter wordende groep in de kerken.

Soms vraagt een mens zich af in welke tijd we zijn beland? Nou dat is simpel. In het laatste der dagen!
2 Petrus zegt: Onder u zullen valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.
Geloof mij, we zitten er middenin. Maar een ding staat vast, de Boom des levens Jezus Christus staat nog altijd te midden van Zijn kerk. Allen die in afhankelijkheid naar Hem opzien, zullen nimmer teleurgesteld worden…..