maandag 17 februari 2014

De ogen des Heren doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat....