zaterdag 13 februari 2016

Wie heeft de sleutels van het dodenrijk?


Wat ligt er achter de muur van de dood?
De vraag die al generaties lang in hun macht houdt. Velen geloven niets, anderen een heel nieuw begin. Ook zijn er die nergens in willen geloven, ze zullen het wel zien, is hun insteek. Veel goden en godenzonen zeggen de sleutels naar het Hemels land te bezitten. Slechts één stond op uit de dood! Wie volg jij? Diegene wier botten in de aarde liggen of Hem die verrees? Hij zei: ”Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”

Tis maar dat je het weet.