zaterdag 22 maart 2014

De Beer is los


Ezechiël 38:1-16 “Het woord des Heren kwam tot mij; Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog,
de grootvorst van Mesech en Tubal: profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger. …..en gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt.”

Jarenlang was de Beer (Rusland) in winterslaap maar ze is ontwaakt en hoe! Wie een beetje thuis is in de bijbel, en tot mijn schaamte moet ik bekennen dat er steeds minder bijbelkennis gevonden wordt onder de mensen, beseft dat deze profetie niet anders dan kan slaan op Rusland.

Velen dachten dat de rol van dit land uitgespeeld was binnen de wereldpolitiek, maar zie nu eens aan, de Beer staat weer op zijn poten en schudt zijn stoffig geworden vacht eens flink uit. We zullen er nog flink van horen want dit kan het begin zijn van een tijdsbestek welke als: het laatste der dagen wordt betitteld