zondag 1 december 2013

Kerkcultuur


Binnen de kerk heerst een zekere cultuur. Deze cultuur mag geestelijk gezien weinig gewicht in de weegschaal leggen,
voor de mensen die er komen is het van groot belang. Mensen kiezen voor een bepaalde vorm van samenkomen. Het orgel, de piano, van mijn part een drumstel met elektrische gitaren, ieder zijn meug. Ga je de vorm van de eredienst veranderen, dan verscheur je een cultuur.

Dit is wat wij in onze tijd regelmatig zien gebeuren. Men vervangt het orgel door een band die compleet met drumstel de muziek begeleidt. Men vervangt de mannelijke voorganger door een vrouw. Men vervangt de psalmen door opwekking etc, etc.

Wij moeten bij dit alles beseffen dat dit in de grond niet eens fout behoeft te zijn, doch mensen zijn gewoontedieren en kerken moeten dan ook niet al te vreemd opkijken dat zij leden verliezen als men al te drastisch deze veranderingen binnen de bestaande kerkcultuur toepast.

De stelling dat mensen de kerk verlaten is derhalve dan niet aan de orde omdat de kerk binnen haar cultuur is weggegaan bij haar leden. Zulke zaken luisteren zeer nauw en voorgangers die koste wat het kost menen de bestaande kerkcultuur te drastisch te moeten moderniseren, moeten wel beseffen dat zij wat mij betreft, geen Jood onder de Joden zijn, om het spreekwoord juist te bezigen. Doch eigenwijze horken die nog heel veel moeten leren!