zaterdag 17 september 2016

Roken voor de kerk

De consistorie is in mijn beleven een katholieke
naam voor de ruimte waarin vergaderingen plaatsvinden. De paus met de kardinalen worden er bijeengeroepen om belangwekkende zaken te bespreken.
Veel namen zijn na de reformatie gewoon overgenomen. Derhalve kunnen wij in veel erediensten de ouderlingen en de voorganger, uit deze ruimte zien komen en vooraan plaatsnemen. Soms zitten ze er volgens mij als haringen in de bekende ton, want twintig ouderlingen is geen uitzondering.
Vroeger stond zo'n consistorie blauw van de rook, want toen was roken nog gezond. Er was zelfs de mogelijkheid om te roken voor de kerk. En dan bedoel ik niet dat je dan "voor" de kerk stond te roken, doch dat er sigaren via de kerk konden worden afgenomen waarbij de kerk een deel kreeg uit deze transactie. Daar behoef je nu niet meer mee aan te komen.