zondag 11 september 2016

Blessen


Een vriend belde mij op met de vraag of ik meeging een avondje blessen? Meende dat ik hem verkeerd verstond en vroeg niet verder en riep: ”welja ik ga mee.”
Het bleek een inschattingsfout mijnerzijds want wij gingen een zaaltje binnen dat verlicht werd middels Tl verlichting en namen plaats op een van de ongemakkelijke plastiek stoeltjes. Het bleek een avond waarbij de werkingen van Gods Geest centraal stond en ik huiverde vreemd genoeg.

Waarom werd al spoedig duidelijk want her en der vielen mensen op de grond en keek ik tegen ondergoed aan onder omhoog gestroopte rokken die vanwege de val nogal wat openbaarde wat een gemiddelde man in staat van vleselijke opwinding brengt, doch daar was ik persoonlijk niet voor gekomen. Even later begonnen er mensen op de hurken als kikkers rond te hupsen en even bekroop mij het idee om er bij een op de rug te klimmen en wat mee te hoppen, doch zag ervan af en ging weg.
Wat mij tegenstaat in deze is dat de massa steeds minder Bijbelse kennis heeft en puur vanuit het gevoel een dergelijke avond ervaren wil, zonder lastig toetswerk.
Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt de Bijbel. En hoe waar is dit! Wij moeten ook niet verder gaan dan wat geschreven is. Ook weer een stukje uit de Bijbel. Gebeuren er dingen die je niet in de Bijbel terug kunt vinden, dan is voorzichtigheid geboden. Net toen ik de deur uit wandelde begon de voorganger met zijn handen over de mensenmassa te wapperen en lagen er honderd of meer op de grond.
Wie zegt te staan, zie toe dat hij niet valle…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.