maandag 28 december 2015

Leiding


Worden wij door een onzichtbare hand geleid of overvallen ons de dingen van alle dag? Een redelijke vraag me dunkt.
Vaak hoor ik geluiden alsof de Schepper in elk detail van ons leven Zijn machtige handen heeft. Een vertrouwd gevoel, dat wel. Maar wat doen we dan met die dronken vent die eergister dat kind doodreed? Heeft Hij dat ook zo geleid? Dat stuit op ernstige problemen en tegenstelingen een Heer die vanuit de hemel beslist: ja die zal Ik eens kanker geven. Toch wordt het maar al te vaak zo gebracht en ik vraag mij oprecht af, of wij met een dergelijk denken niet een beetje te veel in Gods boeken willen kijken? Logisch dat ongelovigen met die gedachte aan de haal gaan en zeggen: ”lekkere God dien jij, die je ziek maakt.”

Ik meen dat de dingen van alle dag toch wat complexer in elkander steken dan de Heer die vanuit de hemel even beslist hoe of wat. Vrije wil, een ongeluk, de omstandigheden, de hand van God, de zondeval, de satan die ook niet stilzit. In die wirwar van zaken leven wij en gebeuren de dingen. Laten we het niet moelijker maken dan het al is. God is goed en Hij zoekt ook het goede voor Zijn kinderen. Dat doet toch elke ouder?