dinsdag 11 november 2014

Een FacebookForum voor Christenen die chronisch ziek zijn.

Een forum voor chronisch zieke christenen is dat nu nodig?

Te veel en te vaak lopen christenen die ziek zijn tegen mensen aan die het wellicht goed bedoelen, maar je met de geloofsovertuiging dat een waar kind van God niet ziek behoeft te zijn, verder de put in helpen.
De opmars van het voorspoedevangelie, het charismatische denken waar lijden veelal af wordt gedaan als zijnde niet naar de wil van de Schepper en de zucht naar genezing, beleving en de sensatie godsdienst, is in onze tijd gemeengoed geworden. Wij menen dat een plek waar jij jezelf kan zijn, zonder dat men op je hals zit met de genezingsgedachte, een oase kan zijn in christenland. Dit is de brongedachte achter dit forum.

 Wie is welkom?
Ieder kind van God dat chronisch ziek is of begrip heeft voor mensen die in die situatie verkeren en niet met bijbelteksten begin te dwepen om mensen te wijzen op genezing.
Wat is de bedoeling van dit forum?
Dingen te delen, te praten over je strijd, je geloof, je pijnen, je moeiten, je geluk of je verdriet. Je kunt het delen in een (niet langer dan 15 regels per topic) geschreven stukje. Een gedicht, een foto die je wat zegt of op een andere creatieve wijze.
Adres van het forum vindt u op:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.