maandag 11 augustus 2014

Sint Onannatius


Het gebeurt niet veel meer, maar toch worden nog altijd nieuwe kostelijke ontdekkingen gedaan
in de Goudse glazen. Na een schoonmaakbeurt van Mevrouw Dobbelsteen ontdekte men geschokt de afbeelding van Sint-Onannatius. Deze Sint was in zijn dagen de uitvinder van de taptemelk en de Bulgaarse Yoghurt. Hij is eertijds verbannen naar Bulgarije waar hij op honderdjarige leeftijd overleed tijdens het karnen van boter