zondag 11 november 2012

Het geheim van de achtste dag


De reden waarom ik altijd zo hamer op de slordigheid waarop de zondag de sabbat wordt genoemd en dat niet is, wens ik eens geheel uit de doeken te doen.

De opstandingdag (de zondag) is de achtste dag der week en aangezien deze niet bestaat als zodanig is deze achtste dag weer de eerste. Na de zevende ( de sabbatsdag ) waarop God zelf rustte, brak de eerste dag weer aan.

Het getal zeven verwijst naar de volheid. Het werk was af, alles was volkomen en klaar en nu kwam er de rust.
Het getal acht verwijst naar God en hierin ligt een groot geheim omdat acht (God) altijd weer tegelijk de grote één is.
Hij is de alfa (de eerste) en de omega (de laatste).
Alles is bij Hem begonnen en vindt zijn begin in Hem.
Het geheim van de zondag( Acht= Een) wordt hierin gevonden dat het iets heel nieuws inluidt. Het luidt het tijdperk van de genade in. Het tijdperk wat is opengebroken door de grote “Acht op de Zevende dag”

Terwijl Israel de rustdag vierde (de zevende) was onze grote Koning (de grote Acht) in het graf en wat meer, Hij proclameerde Zijn overwinning in het dodenrijk en brak deze van binnenuit open en vormde een nieuw begin (een nieuwe EEN).

God ( de Acht, maakte in Hem (Jezus) een nieuwe EEN (begin) voor jou en mij. Zonder deze grote Acht is er geen Een, om ons te redden. Zonder deze Acht is er geen nieuwe start (begin).

Mochten maar meer mensen begrijpen hoe goddelijk dit geheim is en die grote rust verstaan, welke wordt gevonden in die grote Acht die de eerste (EEN) is.

Die EEN (de genade) tot een ZEVEN (de wet) betitelen is teruggrijpen naar de wet en het: Gij zult) en totale onkunde als het gaat om wat de rust nu werkelijk is.

Dat neemt niet weg dat wij de rustdag mogen vieren (de zaterdag ) maar laten we hem nooit en te nimmer inruilen voor de opstandingsdag die het nieuwe begin vormt voor allen die behouden worden.
Zonder deze nieuwe EEN (dit nieuwe begin) komt er niets om ons te redden!

Wij zijn allemaal, niemand uitgezonderd, begonnen met de grote EEN.
EENTJE die zichzelf weggaf in de dood en onze ZES (getal van de mens) maakte tot een nieuw begin in Zijn sterven en opstanding.
Ik begrijp dat dit moeilijk te verstaan is, maar de waarheid is zo heerlijk en groot, dat het zonde is om de grote EEN waarin de ware rust te vinden is, terug te brengen tot de ZEVEN waarin slechts een schaduw van de te komen rust aanwezig is.
U en ik mogen rusten in het volbrachte werk van de grote ACHT die verwerd tot de nieuwe EEN, laat dat nooit van u afnemen!!!

Ik begrijp dat het geheimenis groot is, zo groot dat veel dominees het zelfs niet (willen?) begrijpen en het terugkoppelen aan de wet (dat gij de rustdag heiligen zult) zegt men op de zondag.
En dat terwijl de ware rust slechts gevonden wordt in de opstandingsdag( en wat meer is de opgestane Heer)  welke wij mogen vieren.
Maar laat u nooit wijsmaken dat dit de sabbat is. Zo te redeneren is de opstanding vieren zonder de opgestane Heer (de grote EEN)....

9 opmerkingen:

 1. Simpel gezegd het geloof begint bij God!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En dus ook het effect van het geloof de rust, maar dan de ware rust

   Verwijderen
 2. Hallo Peter, ik vind het helemaal niet raar. Ik had er eerst (al weer een poos geleden) nooit bij stil gestaan, waarom Jezus juist stierf vlak voor de sabbat, en op de sabbat periode in het graf lag. Als ik Kolossenzen lees dat alles schaduwingen zijn, en alles wijst naar Christus, waar Christus het einddoel is van alles, dat ook de betekenis van de sabbat moest vervuld worden. De eeuwige rust, bij en door Jezus Christus.
  En voor mij is zondag niet de sabbat. Dat hebben menselijke leringen gedaan.
  Een rustdag is niet verkeerd, maar velen verdraaien de woorden in de Bijbel, en dat vind ik erg.
  Peter, het is al wat je schrijft, velen kijken altijd weer naar de 'wet'. Terwijl de 'wet' ook vervuld is door Jezus onze Heer.
  Daar kunnen we veel over zeggen, maar het Oude is afgedaan, wij leven in het Nieuwe Verbond.

  Gods Zegen voor jou en Paula, en liefs van mij, Esther.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je Esther, fijn je weer eens te lezen. Het blijft voor veel mensen lastig omdat men de wet terugkoppelt aan de genade. Dan krijg je van die onmogelijke zaken als:"De kinderdoop is in de plaats van de besnijdenis gekomen."
   Oh ja! En waarom werden dan enkel de jongens besneden?
   Laten we de bijbel nou maar laten spreken die heel duidelijk zegt wat er voor de besnijdenis (als we zo mogen spreken) in de plaats is gekomen. Namenlijk de ware besnijdenis en dat is geen voorhuid maar de besnijdenis van het hart (bekering).
   Dat is wat ons kindern Gods maakt. Geen doop, geen bijbelstudie, geen zondagrusten of sabbatsvieringen, geen enkel ander ding dan de grote ommekeer van het hart door Jezus kracht, is de ware besnijdenis die ons kinderen Gods maakt.

   De misdadiger naast Jezus aan het kruis was heus behouden, maar nimmer gedoopt. Hoezo verbondskindje! WAT EEN ONZIN!!!!
   Het ware verbond is enkel en alleen in de besnijdenis van het hart en alles wat men er voor in de plaats zet, is afgoderij....

   Verwijderen
 3. Inhoudelijk nooit deze wijze van uitleg gehoord eerlijk gezegd. Moest het eerst 2x lezen ;) Dat wij de zondag verwisseld of geruild hebben met de zaterdag weten de meeste (hopelijk) wel. Maar de symboliek van de getallen erbij is nieuw voor me. Getal ZEVEN voor de wet heb ik ook niet eerder zo gehoord. Ken ZEVEN alleen als getal van de "Volheid".
  Wellicht dat Sjabbat viering een meerwaarde heeft tov de Westerse zondag?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Moge mensen

   Is ook lastige materie, mee eens. De bijbel leert dat: elk van God gegeven schriftwoord (bijbelwoord) nuttig is om te onderwijzen en op te voeden tot gerechtigheid.
   DWZ dat alles op iets wijst. Zelfs lengte of breedte maten, nummers, schaduwbeelden etc. Niets, maar dan ook niets staat zomaar in de bijbel, maar heeft een betekenis.
   Nu moeten wij oppassen om inlegkunde te gaan toepassen, want dan slaan wij de "paal" (het kruis) mis...
   Waar het om gaat is dat alles altijd n naar Hem toewijst en Zijn offer.
   Dwars door de bijbel loopt de rode draad die altijd weer wijst naar Jezus.
   Zo ook het getal 7 als zijnde: volheid, het is af, het is klaar, er kan gerust worden.
   Jezus overwinning vond dan ook plaats voor de sabbat aanbrak en Hij rustte in het graf toen Israel de rustdag vierde.
   Waanzin ten top omdat de grote Meester, de Schepper zelf door hen in het graf was geplaatst, en zij meenden de rustdag te kunnen vieren zonder Hem.
   Maar zonder Hem is er helemaal geen rust zoals wij allen weten.
   De 8e dag stond Hij op (de eerste dag der week) en dit is wat de gemeenten in die dagen erna ook vasthielden als moment van samenkomst. De dag na de sabbat werd gevierd.
   Nu leest men in de (gevestigde orde) de wet voor (elke zondag) en zegt dan:"zes dagen zult gij arbeiden maar de zevende dag zult gij niet arbeiden want het is de rustdag der Heren.
   Daar knelt de schoen, want op de sabbat was heel de gemeente aan het werk (in die zin) pas op de opstandingsdag begon men te rusten en noemde de zondag (de eerste dag der week) nota bene de sabbat.
   Krommer kan niet
   Ben ik voor het krampachtig houden van de sabbat? Bn je gek! De bijbel zegt dat wij geheel en al vrij zijn deze te houden, als nieuwe mensen die door de Heer bevrijd, omdat de sabbat slechts een afspiegeling was van de ware rust in het volbrachte werk van het Lam.
   De sabbat de zondag noemen en het voorschrijven als zijnde wet, is teruggrijpen naar datgene wat niet verlossen kan...

   Verwijderen
 4. ik had het over met me man...over u stukje over de sabbat..en heeft u helemaal gelijk..ik vroeg aan hem..een pastor moet toch dit soort dingen weten toch? hij zij nee pastor preekt ook dingen die helemaal niet kloppen...zoals de kerk is het huis van God..het huis van God is in ons hart..daar woont hij...klopt of niet? ik heb niet zoveel verstand als jullie wat betreft de oude testament..maar ben aan het leren..dit soort dingen moeten we weten..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Amen huis van God, de kerk dat is niet een gebouw maar zijn wij, zeker weten!

   Verwijderen
 5. De invoering van de zondag als rustdag in plaats van de zaterdag vond plaats onder de Romeinse keizer Constantijn de Grote (Constantinus). Door Constantijn werd in een edict in 321 n. Chr. zowel aan zijn heidense als aan zijn christelijke onderdanen de zondag aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag voor de verering van de Zon. Het was zijn manier om de tegenstrijdige religies van het Rijk samen te brengen door iets gemeenschappelijks onder hen in te stellen. Het christendom werd overigens pas decennia later verplicht dan wel staatsgodsdienst. De zondag in plaats van de zaterdag was een van de zaken waarin het christendom zich duidelijker ging afscheiden van het jodendom

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.