maandag 12 maart 2012

Is er mate van verdoemenis


Ik besef dat er massa’s mensen zijn die niet in de hel geloven. Als God liefde is, dan kan Hij nimmer zoiets gruwelijks als de hel creëren, zo zegt men dan. Ikzelf kan me ook slecht voorstellen de hemel te kunnen genieten als er mensen zijn die mij dierbaar zijn en die naar deze gruwelijke plaats worden gezonden. Toch is juist diegene welke het allermeeste over de hel sprak, de Here Jezus zelf geweest. Keer op keer kunnen we Hem horen waarschuwen over deze gruwelijke plek. Een van de vragen die opkomt is of er mate van straf en dus ook mate van verdoemenis is? Of is het alles of niets? Moet mij ook van het hart dat ik niet uit de voeten kan in mijn denken als we het hebben over de hel. Een plek waar mensen eeuwig moeten lijden, lijkt in totaal contrast te staan met de God van genade…

25 opmerkingen:

 1. Ik vind het ook een lastige gedachten. ik had er onlangs een treffend stukje over geschreven, misschien vind je t interessant om es te lezen? Kijk op mijn blog bij: God is liefde, we komen er allemaal wel... (staat denk ik ook nog onder populaire berichten. Daar zit in elk geval een antwoord in van mij aan jou over hemel en hel;)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat mij een keer heel erg aansprak was een opmerking van iemand die een psychose had gehad en echt "ver heen" was. Hij zei: Nu weet ik wat de hel is, de hel is eeuwig de gedachte moeten hebben: Had ik maar! Dat trof mij, want het is zo, dat je hier keuzes kunt maken, die gevolgen hebben voor de eeuwigheid, elke keuze heeft zijn oogst. De tekst '...Wie veel gegeven is, wordt veel gevraagd...'geeft wel aan dat God rechtvaardig is, Hij weet precies welke kennis iemand heeft en in hoeverre iemand bewust al dan niet "goede of slechte" keuzes maakt.

  Dineke

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit is zeker een moeilijk onderwerp maar volgens mij is de Bijbel er wel helder over. Volgens mij is het 'wit' of 'zwart' en zit er geen 'grijs' gebied tussen hoezeer wij dat als mensen misschien zouden willen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is ook zo, is ook zo en zo zie ik het ook maar toch blijft de eeuwige verdoemenis wriemelen en kronkelen in mijn brein als een onverteerbare en kogelharde vorm van straf. Ik zie er het nut logisch gezien ook niet van. Misschien iemand anders wel, ik hoor het graag...

   Verwijderen
 4. Net uit mijn werk en om zes uur begonnen dus beetje moe nu. Ja k kom het zo bij je lezen als ik het vinden kan Tineke.
  Mooi geschreven dat elke keus zijn eigen oogst heeft. Ik denk dat de bijbel dat heel duidelijk laat zien. Toch lijkt het mij zwaar om de gedachte te mennen dat er eeuwige straf bestaat. Begrijp mij goed, ik kan er ook niet anders van maken als ik de bijbel lees en geloof zelf niet in de alverzoeningsleer. Toch is en blijft het een pijnlijke gedachte om te beseffen dat je vader of moeder die nergens in geloven voor eeuwig lijden zullen. Misschien ben ik te teerhartig maar een ding weet ik, God is nog veel teerhartiger en hoe zit dan dan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ben het wel met Wendy eens, zo zegt Jezus zelf: ik ben de weg..., niemand komt tot de Vader... en idd over die smalle weg... Kan me wel indenken dat je daar veel gedachten over hebt en daar onrustig over wordt. Het is denk ik dan jou 'taak' om ze hierop te wijzen, voor ze te bidden en ze voor Gods Troon te brengen. De rest zou je eigenlijk moeten over laten aan God, ik ben er namelijk van overtuigd dat IEDER mens een duidelijke kans krijgt om te kiezen voor het eeuwige Leven bij Hem.

   Verwijderen
  2. Ik denk dat het ons aller taak is om mensen op Hem te wijzen maar laten we maar eerlijk de waarheid onder ogen zien, velen pruimen het evangelie niet. Dat is triest, zonder meer. Maar de eeuwige hel is ook triest en ik begrijp net zo min als de rest dit concept niet als ik eerlijk ben. Niemand met wie ik ooit sprak begrijpt dit. Dat ieder mens de kans krijgt om te kiezen is niet geheel waar. Er overlijden veel kinderen, zelfs in de moederschoot, dus er is meer dan kiezen alleen. Om kort te gaan ik kan niets met de hel, maar laat het aan God over, want Hij is tenslotte wijzer dan ik. En liefdevoller en juist daarom in het concept hel voor de alle mensen een onbegrijpelijke zaak, want niemand kan dit verklaren...

   Verwijderen
 5. Je hebt ook gelijk hoor, kinderen kunnen niet kiezen (had het over volwassenen, maar had ik er bij moeten zetten). Had ergens gelezen dat alle kinderen bij Jezus komen in de hemel. ik geloof dat God echt wel weet hoe Hij dat aanpakt. en veel gaat het menselijk verstand te boven... Tja, ook hier kun je veel over praten...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hmm alle kinderen komen vanzelf bij Jezus. Ja heb ik ook vaak te horen gekregen. Weet niet wat ik er van denken moet als ik eerlijk ben. Van mij mogen ze daar niet van. Hè wat weten we toch eigenlijk weinig...

   Verwijderen
 6. Een ieder zal opstaan in Adam,en zal dan geoordeeld worden,Hel is een slechte vertaling wat betekent hades/sheool oftewel graf.
  De poel des vuurs is gemaakt voor de satan en zijn engelen en zijn zaad,dacht je nu werkelijk dat mijn ongelovige buurman bij het zaad van de slang hoort!!!!!!!!!!!!!!!
  Hij zal ook voor God komen te staan en dacht je werkelijk dat zijn tong niet zou belijden en zijn knie niet zal buigen voor zijn almacht....
  Ik ben ook geen alverzoener,maar reken maar dat de Heere overwinnaar is en allen die bewust voor satan kiezen en de Heere echt afwijzen zullen ophouden te bestaan.....
  God kan lichaam ziel en geest dus het totale wezen vernietigen in de hades/sheool.....
  Als de satan tot as wordt vernietigd en niet meer gevonden kan worden hoe kan hij eeuwig gepijnigd worden????

  Grtz henri

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou Henri ik had ooit een buurman en dat was een satansaanbidder dus... Jezus zegt dat wie niet voor Hem is, tegen Hem is.
   Begrijp mij goed ik ben ook niet voor de hel, maar dat is typisch de mens die in mij spreekt en mijn beperkte denken.
   Als alle mensen uiteindelijk door het offer van de Heer behouden worden, dan is (dat bedoel je met je woorden meen ik) pas echt overwinning. Ik weet niet of de duivel tot as zal vergaan. Van mij mag hij... Maar waar lezen we grond voor deze gedachte? Misschien heb jij er een tekst of meer voor, ik hoor het graag.

   Verwijderen
 7. Hoi Peter,

  Je zegt dat Jezus zelf de meeste keren over de hel gesproken heeft.

  Ik weet niet of dat zo is. Hoe kom ik er achter dat dit zo is?

  Wel weet ik dat de hel zoals het christendom over hel spreekt (dus eeuwig verdoemd, vuur e.d.) niet juist is.
  Dat komt door een verkeerde vertaling in de Statenvertaling. De Statenvertaling geeft dat ook ruiterlijk toe in de verklaring van de kanttekeningen bij het woord hel, kijk het zelf maar na.

  Ik heb dat zelf ook gedaan en dan kom je tot een andere gedachten over de hel. Wat te denken bijvoorbeeld als een bijbelschrijver zegt dat God hem in de hel niet zal verlaten?

  Oei, krijg net telefoon voor de 14e keer opa geworden.

  Groeten Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Allereerst van Harte met jullie 14e kleinkind (wat is het geworden?) een zegen op zich, dacht ik. De optelsom van de kerken dat Jezus de hel aanhaalt is snel gemaakt en dan blijkt dat Hij het allermeeste (als we het zo mogen zeggen) heeft gesproken over deze verschrikkelijke plaats. Tja al zou ik nederdalen in het dodenrijk meen ik dat er staat, maar is dat de hel? Ik weet niet Jan, volop tijd om er eens wat dieper in te duiken maar sta daarbij graag open voor suggesties.

   Verwijderen
  2. Kan het aardig eens zijn met Henri.

   De enige nieuwtestamentiesche tekst die de rechte betekenis heeft van hel (dus vuur, zwavel, brand, enz.) is 2 Petrus 2 ver 4. Daar (om een langverhaal kort te maken) wordt het toegepast op duivel en niet op mensen!

   Nog even over die vroegere satans buurman. Kan je Anne van der Bijl van Opendoors? Zoek hem anders maar eens op op You Tupe. Dat is naar mijn mening de juiste houden voor zo een buurman en dat valt voor mij ook niet mee hoor.

   Ik (opa) ben nu wel in de wolken Peter want het is een jongen de nieuwborling.
   Ben nog vernoemd ook en weetje hij is op een schip geboren.

   M.vr.gr. Jan.

   Verwijderen
  3. Ja Jan en dan zeggen ze dat wonderen niet meer bestaan maar jullie hebben nu al 14 maal een wonder op een wonder mogen meemaken.

   Als we ervan uitgaan dat de hel of een soortgelijke plaats waar de ongelovigen heengaan (want het gaat mij niet zozeer om de noemer hel alswel om de eeuwige plaats waar ongelovigen in een vlam lijden) wat wil de Heer dan zeggen met de tekst uit Marcus 9?
   Ik zal hem er voor het gemak maar even bijzetten en waar kunnen we nu uit opmaken dat dit lijden tijdelijk is of enkel voor de duivel bestemd? Ik meen het tegenover gestelde te lezen namelijk maar sta wijd open voor mensen die anders lezen.

   En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, 44 [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.] 45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, 46 [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust]. 47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

   Verwijderen
  4. Hoi peter,

   Ik maak lange verhalen graag kort maar dat roept dan gelijk weer vragen op. Ik denk er zo over.

   De teksten in het nieuwe testament is in de Griekse taal geschreven en daar staat voor het Nederlandse hel: ‘gehenna’ of ‘tartaros’. ‘Hades’ is een vertaling van uit het Hebreeuws naar de Griekse taal. Wat een verwarring, drie woorden in het Grieks voor het Nederlandse hel. Geen wonder dat miljoenen mensen hierdoor in verwarring zijn geraakt.

   Gehenna betekent een totale uitroeiing, volledig opgebrand (Dal van Hinnon), Tartaros betekent pijniging en komt éénmalig voor zoals ik al zei in 2 petrus 2:4 voor gevallen engelen.

   Marcus 9, wat jij aanhaalt, staat voor gehenna dus voor een totale uitroeiing van de mens en geen eeuwig pijnlijden in vuur.

   Jan.

   Verwijderen
  5. Oke ik begrijp je punt Jan iets om over na te denken vind ik. Blijft het een vreemde constructie als de Heer het heeft over een worm die nooit sterft (en doorvreet als teken van verderf en pijn) bij een totale uitroeiing waarbij de worm juist wel sterft ja sterker nog ook mede uitgeroeid wordt (cq op zal branden) met het vergaan van de mens. Ik blijf dit een contradictie vinden als ik eerlijk ben.

   Verwijderen
  6. Daar komt nog bij dat in matt 25: 46 de Heer spreekt over de eeuwige straf voor de ongelovigen en de eeuwige hemel voor de gelovigen zonder enige vorm van onderscheid te maken in: a eeuwige straf betekend een maal verteren onder wroeging en tandengeknars en dan opgebrand en uitgeroeid. En b: eeuwig leven in heerlijkheid onder blijdschap en gejubel. Zie je dat lastige punt? Nergens staat er dat het oordeel tijdelijk zal wezen. Niet voor de ongelovigen en niet voor de gelovigen.

   Verwijderen
 8. Mijn visie is misschien wat anders maar ik denk dat het waar is, dat er nu nog niemand in de hel is. Er wordt wel gesproken over een dodenrijk. Voordat Jezus stierf had je twee kanten in het dodenrijk, een goede en een 'verkeerde'. Denk ook aan het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus die elkaar konden zien. Na Jezus' sterven is dat veranderd en heeft hij de gelovigen meegenomen naar de Hemel/Paradijs Efeze 4. Ik denk dat pas na het Duizendjarig Vrederijk (die volgt op de 7 jarige Verdrukking) de satan in de hel komt(Openb. 20)en allen die niet in het boek des levens staan zullen daar met satan zijn.( Openb. 20:14-15)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie ik net zo Wendy, er is niemand in de hel, de duivel wordt als eerste met zijn trawanten in de hel geworpen leert de bijbel dacht ik. Daarnaast meen ik wel een soortgelijke plek aan te treffen in het verhaal (dit is dus geen gelijkenis want het staat er niet bij) van de arme die rijk was en de rijke die arm bleek bij het heengaan. Er was duidelijk een plek van vertroosting en van lijden die gescheiden was door een onneembare kloof. We kunnen dit niet "de hel" noemen, maar het was er zeker wel hels. Ik doel ook niet zozeer op de verschillen in vertalingen die uiteenlopen in hades, sheol of gehenna, maar eerder op of het lijden eeuwig is net als de hemel eeuwig is?
   Er is een denken dat het lijden tijdelijk is. Omdat men uitgaat van het aionische tijden in de schrift.

   Alsof de tijd (aion) in de hel tijdelijk is. Maar hoe zit dat dan met de aion van de hemel waar het zelfde woordje gebruikt wordt voor eeuwig? Ook tijdelijk?

   Verwijderen
 9. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd of het antwoord in de Bijbel te vinden is. Misschien moeten we dit maar gewoon aan God overlaten, Hij zal het ongetwijfeld precies weten.
  Ik denk wel dat er geen tijd meer is in de eeuwigheid. Dus of je van het woord 'tijdelijk' kan spreken is mij ook een raadsel :)
  Moeilijke kwestie Peter!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja moeilijk hoor. Natuurlijk laten we het aan God over want dat zal wel moeten. We zijn maar mens, maar wat ik kan snappen wil ik ook graag snappen want: Gij zult de Heer liefhebben ook met geheel uw verstand. Ik heb niet veel maar wat er is wil ik op scherp zetten. Je hebt gelijk als je zegt dat de tijd niet meer bestaat in die zin, maar ik blijf nog altijd met dat eeuwige lijden zitten van mijn pa die niet wil geloven...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zo, dat bracht nogal wat reacties teweeg peter! Ik heb hier een paar boeken over, dus mocht je 'het gesprek' nog willen voortzetten of je hebt nog wat vragen, kan ik het evt nazoeken. Openbaring is sowieso een enorm lastig boek om te begrijpen, ik dacht altijd dat we de verhalen niet letterlijk moesten opvatten, maar daar worden mijn gedachten toch wel anders over. Zal wel even kijken of ik iets concreets kan vinden...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Fijn om ergens boeken over te hebben, vind ik. Hier kraakt het huis ook van de boeken enkel kan ik het boek wat ik zoek door de hoeveelheid niet meer vinden. Tja...Maar ehh kijk jij eens even ja...

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik merk dat er eigenlijk geen weerwoord meer komt en dat vind ik ergens wel jammer, want men kan wel ergens in geloven, maar is het ook bijbels? Kan het totale opbranden van de ongelovige mensen op bijbelse gronden hard gemaakt worden?

  Ik lees namelijk het volgende: Het is opmerkelijk dat de Here Jezus juist heel vaak over de hel spreekt, en over het eeuwige oordeel, de eeuwige staf, zoals in Mattheus 25:46: ‘En dezen zullen gaan in de “eeuwige” straf, maar de rechtvaardigen in het “eeuwige leven”.’
  Hoe zit dat met dat “eeuwige” als de mens op zal branden?
  Hoe zit het met die worm die doorvreet in de hel als de ongelovige mens op zal branden?
  Hoe zit dat met het geween als de mens op zal branden die niet geloven wil? (Mattheus 8:12)
  Hoe zit dat met het tandenknarsen als de mens die niet geloven wil op zal branden ?

  Ik ben nog lang niet overtuigd van de gedachte dat de poel van vuur waar een ieder die niet in het boek des levens staat ingeworpen zal worden, een tijdelijke zaak is van een bepaalde tijd en daarna voor altijd (noem het opgebrand). Het is een betere gedachte dan eeuwige pijn, maar strookt het wel met de hele bijbel?

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.