zondag 29 juli 2012

En het schaap huilde

Als een schaap op haar rug komt te liggen gaat het onherroepelijk dood. Ik zag deze liggen met de pootjes omhoog en keek ernaar net als de andere mensen die over de moddersloot keken. De dingen die ze deden of juist niet deden, zeiden heel veel over wie ze zelf waren, vond ik.

Er waren er die schreeuwden naar het schaap wat het moest doen om uit zijn benarde positie te komen, maar het beest keek slechts schaapachtig terug
Er was iemand die riep:”stom beest, ze is zelfs zo terechtgekomen en ze moet er zelf ook maar weer uitkomen. En dan, de eigenaar moet er maar op letten. Een oude man aan het hek kraste dat in de handen klappen schrik zou veroorzaken waardoor het beest op de poten zou gaan staan. Hij klapte een paar maal maar er gebeurde niets en hij liep door

Een vrouw wilde met een lange stok het dier zien te slaan om hem aan te vuren zich om te draaien, maar ze kon geen stok vinden en liep ook door. Ik bleef achter met een dominee van een gemeente die voor de kwestie wilde bidden, maar verder ook geen enkele actie wilde ondernemen op de zondag
Ondertussen begon het schaap wild met de poten te slaan en klagelijke geluiden uit te stoten alsof het wist te zullen sterven.Het lastige was dat het verboden gebied was en dat de weilanden als een vreemde puzzel slechts via allerhande omwegen te bereiken waren

. Ik klom over wat hekken, moest door brandnetels, klom over meer hekken wat verboden was, liep door de koeienstront en kwam langs een stier om na een kwartier lopen eindelijk bij het schaap aan de komen. Ik zag dat het huilde. 
Ik wist niet dat een schaap dat kon. Ik nam een paar foto’s als bewijs voor dit avontuur en nam hem in de armen. Ik voelde hoe het beestje rilde en haar hartje bonkte tegen mijn borst. Ze had zich bevuild en ik werd er zelf niet schoner van.

Voorzichtig zette ik haar op de poten en toen begon ze plotseling te draven en al de andere schapen in de weide begroeten haar wederom

Toen ik langs de kerk fietste hoorde ik nog net dat de preek begonnen was. De dominee sprak over schapen die hulp nodig hadden en dat wij die ten alle tijden moesten geven. Tenzij je dominee bent want dat behoef je er enkel over te preken en het verder niet aan te raken, leek de duivel in mijn oor te fluisteren...

Christelijk naturistenkamp gezocht


Zat op een verjaardag en er waren veel onbekende mensen. Raakte in gesprek met een paar en toen ze hoorden waar wij woonden riepen ze enthousiast:”Oh daar hebben wij in Bergambacht een vereniging.” Meende in mijn onschuld leuk te kunnen zijn door te roepen:”Oh daar zit ook een nudistenvereniging, waar oude mensen in hun blote gat met hun vellen lopen te schudden.” Hun gezichten betrokken en een van hen sprak:”Ja dat zijn wij.” Had wel door de grond kunnen zakken maar ja, ze hadden nu kleren aan dus waar had ik ze aan kunnen herkennen? Ze vertelden mij dat de zwaar gereformeerde boeren uit de omgeving nog wel eens oude bijbels (statenvertaling) bij wijze van evangelisatie over het hek wierpen waarachter zij lagen te zonnen. "Handig zo'n met koper beslagen bijbel op je "hersens" of minder edele delen," riep een van de nudisten naar mij, alsof ik de werper was van dit oude "zwaard". 

Ik besloot even op internet te kijken of er misschien een christelijk naturistenkamp bestaat en…. jawel. Dus  voor die mensen die menen dat het weer oké is om in je blote gat rond te lopen, is er hoop. Ik voor mijzelf heb tal van bezwaren tegen dit naturisme die ik niet zal noemen om anderen eerst de ruimte te geven wat te zeggen over dit fenomeen.
Misschien een leuk idee om eens met de bijbelkring heen te gaan?
(sorry dit laatste schreef de oude mens, die even in mijn vingers kroop, ik heb hem er weer onder)

vrijdag 27 juli 2012

Likken aan de "kerkvloer"


Ik las in een boek van Ds Hegger dat hij in  zijn katholieke tijd wel meemaakte dat monniken de naam van God in het Hebreeuw op de plavuizen vloer van het klooster moesten schrijven (lees likken) als boetedoening. Ook kwam het voor dat je als boetedoening voor de deur moest gaan liggen terwijl alle ander over je heen stapten als vernedering. Om de bovenbenen werden zilveren kettinkjes met punten gedragen om het vlees te laten versterven. De mens beseft dat hij een falend wezen is als het om heiligheid gaat. Sprak een jongen die net tot geloof gekomen was die me vol vuur vertelde dat hij tot bloedens toe streed tegen de zonde. Hij moest heilig worden, afleggen wat verkeerd is en 180 graden (niet één minder) omdraaien.
Ik vroeg hem of het lukte. Hij keek mij aan en was even stil. Toen sprak hij:”Neen, het lukt niet.” Dat is genade van God dat we dan toch mogen komen want het lukt niemand. Dat neemt niet weg dat we mogen, ja moeten strijden tegen onze verkeerde verlangens. Maar op het einde van elke dag beseffen wij steeds meer dat het offer van Gods Zoon onmisbaar is. En jij? Hoe sta jij in de strijd tegen de zonde? Lukt het?

donderdag 26 juli 2012

En zijn voeten zullen zijn deels van ijzer deels van leem


We lezen in de bijbel dat er een tijd zal komen op de aarde waarin natiën en koninkrijken middels verbonden (afspraken) zullen proberen een sterk geheel te vormen. Ze zullen middels afspraken, een sterke munteenheid?, etc, tot een grote wereld eenheid proberen te komen, die borg zal staan voor de vrede die elk mens diep van binnen zo nodig heeft.
Deze samensmelting zien we in onze dagen voor ogen, maar weinigen herkennen hem in het Europa van onze dagen. Het is een samensmelting die uiterst bros is, omdat leem en ijzer een zeer zwak fundament vormen.
De euro is in mijn beleven een van de laats uitgekomen profetieën uit Gods woord. Het wachten is op de totale ineenstorting van dit systeem wat alles in haar val zal meesleuren en dan zal hij opstaan. De mens van grote zonden zal uit zijn schuilplaats treden. De antichrist. Maar wie heeft nog ogen om te zien? Wie heeft nog ogen om te herkennen. Terwijl iedereen zegt:”Alles komt goed, alles is vrede,” zal de vijand met list en bedrog de totaal ineengestort zijnde wereldeconomie herstel bieden. De wereldreligie tot één proberen samen te smelten en zelf in de tempel plaatsnemen en zich laten aanbidden als onze Heer.
Wie heeft nog ogen om te zien?

woensdag 25 juli 2012

Pandora's en ander geneuzel


Dat de hedendaagse sieraden doorspekt zijn met het occulte mag geen verrassing voor ons zijn. Ik noem de pandora als een van de meest aangeslagen sieraden, welke vrouw draagt hem niet! Dat veel van de (noem het bedeltjes) in het geheel niet zo onschuldig zijn, wordt snel en gemakkelijk over het hoofd gezien. Trollen, duiveltjes, yin en yang’, sterrenbeelden, pandora’s met allerhande tekens, waarvan de drager niet weet wat de betekenis is, etc. De vraag komt wel eens bij mij op of dit geen invloed heeft op ons geestelijk leven?
Neem het belletje van de zwangerschapsketting. Ook weer zo’n presentje waarmede de visite aankomt als je net zwanger bent en men beweert dat de baby in moeders buik er rustig van wordt. Het is eigenlijk een kleine bola en vindt zijn oorsprong in het bijgeloof dat de baby in een roesje geraakt door het belletje en rust vind in het geluid.  Magnetische armbandjes, ingestraalde stenen als sieraad en de hele rimram, wat moeten wij ermee?

maandag 23 juli 2012

Kies een Herder en geen badmeester


In de gevestigde orde is het gebruikelijk dat na een aantal jaren een herder van de gemeente beroepen wordt en ergens anders een beroep kan aannemen. Op het moment dat een gemeente zonder herder komt te zitten gaan een aantal oudsten her en der in de omgeving luisteren naar herders (dominees) om er een uit te distilleren die in de thuisgemeente de lege plaats kan vervullen. Hoe belangrijk dat oudsten daar ook echt werk van maken, want je moet zeker vier jaar naar deze dominee luisteren op zondag. Heel vaak maken oudsten vanwege een te gemakkelijke houding een verkeerde keus en zit de gemeente opgescheept met een dominee die niet de juiste toon kan raken en dus een gemeente afbreekt in plaats van opbouwt. Het moeilijke in deze is, dat je nooit meer van hem afkomt omdat zijn “goede” naam voor hem uitspoedt en hij dus ook zelf nooit meer beroepen wordt. Zo kan een gemeente voor twintig jaar of langer opgescheept zitten met een herder die eigenlijk beter badmeester had kunnen worden. Hoe belangrijk is het voor oudsten om ernst te maken met de keus van dominee! Onnodig te zeggen dat hier vaak te gemakkelijk over gedacht wordt en de gemeente met de gebakken peren zit. Zo oudsten, versta uw taak en kies met zorg. U wordt er (deels) op aan gezien als u daarin geen ernst maakt! Door God en mensen!

Acht manieren om in de hemel te komen.


Yoga beoefenaars zeggen 
“Ga iedere dag wat langer op je pan staan totdat je innerlijke mens vanuit je navel naar de pijnappel klier is gezakt”. Je zal hierdoor een hemelse ervaring hebben.

Hare chrisna zegt:
” Roep mijn naam net zolang aan totdat je er zat van wordt. Na verscheidene miljoenen keren mijn naam te hebben uitgesproken, word je aan je pluk haar (vandaar die staartjes bij die gasten)de hemel ingetrokken.” Alleen jammer voor diegene die vroegtijdig kaal is. Tip van de schrijver; “Misschien biedt een gootsteen ontstopper uitkomst. Je weet wel zo’n grote zuignap”.

Dokter Birth zegt:
“ Vertrouw op je eigen lichaam, vertrouw op de nieuwe gedynamiseerde inleg zolen met acupunctuur effect.”Het resultaat is een hemels gevoel.(kassa ping).

Jehova’s getuigen zeggen:” Er zijn er maar 144000 die (voorlopig)gaan hemelen.” (uiteraard Jehova’s getuigen). Dit getal is volgens hen al voltooid, wat wil zeggen: wij zijn de sigaar.

New Age leert: 
Alle wegen leiden naar de hemel , het maakt niet uit waar je in gelooft, zolang je maar wat gelooft. Het maakt ook niet uit welke weg je bewandelt, zolang je maar ergens wandelt.(noot van de schrijver)” Probeer dit principe eens uit met geld storten ; ik bedoel, het maakt niet uit op welke rekening je het stort, het komt toch wel bij jou; probeer rek nr 507028104 t.n.v P de Mooij. Dank u.

Reïncarnatie leert: 
Je moet steeds opnieuw sterven en geboren worden, net zolang tot je volmaakt bent. Doe je slechte dingen in het leven dan zal je na je dood opnieuw op aarde komen als b.v een pissebed. Doe je daarentegen goede dingen, dan heb je kans in een vorstenhuis geboren te worden. Op deze wijze reïncarneer je op een gegeven moment het volmaakte(hemelse)binnen.(noot v.d schrijver) Als dit waar is, zou de aarde nu alleen nog maar bevolkt worden door pissebedden.

De evolutietheorie

Er is geen hemel, je bed overgrootvader was een snotje in de wereldzee en je overgrootvader zat behaard in een boom een banaan op te peuzelen.Waarschijnlijk groeien(evolueren)er ooit twee vleugels op je rug en kan je op die mannier toch nog spreken van het gaan naar (vliegen door) de hemel

De Here Jezus zegt:” 
De hemel bestaat werkelijk. Het is een plaats die men mag binnengaan enkel en alleen door geloof in Mij. Geen mens is in staat om zijn eigen toegangskaartje voor de hemel te verdienen door goede daden, simpelweg omdat de mens naast misschien goede ook vele slechte dingen doet. Omdat ik van de mens houd met een onuitspreekbare liefde, heb Ik voor ieder mens de straf voor zijn fouten gedragen.Vele jaren geleden ben Ik op de aarde geweest en heb er geleefd als mens alleen” Ik “zondigde niet. Volgens Mijn eigen grote voornemen, heb Ik alle fouten die de mensheid ooit heeft begaan en nog zal begaan, op mij genomen en ermee afgerekend door te sterven aan de meest afschuwelijke dood die er maar is.””Je kent die afbeeldingen vast wel van Mij aan het kruis. ”Maar denk nou niet dat Ik gestorven ben door die grote spijkers in Mijn handen of voeten.””Ook was de kroon van scherpe doornen op Mijn hoofd niet de oorzaak van Mijn dood.””Zelfs de zware pijnlijke geseling die men Mij gaf was niet de oorzaak van Mijn sterven.””Het was Mijn liefde voor jou die mij naar adem deed snakken, die mij van dorst liet huilen en Mij uiteindelijk liet sterven aan een gebroken hart.” Zo:” Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven.””Maar niet alleen rust ook kracht, vrede, liefde, blijdschap en innerlijke genezing zullen je deel zijn.””Het leven op aarde is geen speeltuin; het heeft een duidelijk doel: dat doel is het vinden van Mij.””Ik hoop dat jij je wilt laten vinden, dan zullen wij nu hand in hand door alle moeite van het leven gaan.””Maar straks samen de onuitsprekelijk schoonheid van de hemel genieten.”zondag 22 juli 2012

Ik volg Jezus omdat Hij…


Altijd alles oplost. Nooit is er een kwestie waarvan Hij zegt, neen daar doe ik niets mee, zoek het maar lekker uit jij.

Altijd zo goed kan luisteren. Massa’s mensen praten maar hoe ik zou moeten leven en wat ik zou moeten doen, maar Jezus luistert slechts en is mij meer waard dan alle antwoorden van de mens.

Mij neemt zoals ik ben. Zovaak merk ik dat mensen mij willen maken als zij zijn. Dat ik moet denken als zij denken, dan pas kan ik hun vriend zijn. Maar bij Jezus mag ik eindelijk zijn die ik ben.

Als enige mij werkelijk kent. Veel mensen zien slechts de buitenkant en menen een stoere vent te zien, maar Jezus spreekt het kind in mij aan, dat altijd aan Zijn hand wil lopen.

Mij nooit veroordeelt, maar altijd vrij wil spreken. Zoveel mensen hebben een veroordeling klaar over mijn leven, maar Hij heeft al deze veroordeling op Zich genomen en betaalde mijn schuld.

Zo goed is in judo. In een paar grepen vloert hij mij en doet mij neerkomen op de zachte grond van de genade. Niet om mij daar te laten liggen, maar om weer op te staan en samen verder te gaan in het gevecht van het leven.

Niet in één bepaalde kerk aanwezig is, zoals veel mensen menen, maar in alle samenkomsten waar Zijn naam geprezen wordt van de partij is.

Niet in de kerk woont, zoals sommige dominees tegen beter weten leren, maar in ons hart na de dienst weer mee naar ons huis gaat en ons nooit zal inruilen voor gebouwen van steen, want Hij woont niet in wat met mensenhanden gemaakt is.

Er altijd is. Je kan zomaar iets tegen Hem zeggen. Hij zegt niet veel terug, slechts het hoognodige, maar wat Hij zegt in de stilte van je hart is meer dan alle woorden van mensen ooit kunnen uitdrukken.


Niet gekomen is om van stoere mensen eitjes te maken, maar om te laten zien dat ware liefde alles overwinnen zal.

Hij een plan met mijn leven heeft.

Waarom volg jij Jezus eigenlijk (niet)?

zaterdag 21 juli 2012

Ik ben een chronisch ziek christen


Je mag mij dus mijn hele verdere bestaan bijbelteksten voor de voeten werpen waar de Here Jezus mensen genas, om mijn in gebreke blijven in te peperen

Je mag mij van onder je valse tanden en kronen toe lispelen dat er voor mij, mits ik geloof heb als het jouwe, genezing is te vinden bij de Heer

Je mag mij vertellen, terwijl je je steunzolen in je schoeisel schuift, dat een waar kind van God niet iets behoeft te mankeren aan zijn lijf

Je mag mij vanuit je brilbehoefdende ogen aankijken en met mij willen bidden mijn hele leven lang. Ik zal mij dan ootmoedig buigen onder jouw gezonde handen

Je mag mij vanuit je gezonde lijf zeggen dat de gave van genezing nog altijd aanwezig is en dat het de hoogste tijd is dat ik daar eens wat mee ga doen

Ik zal proberen temidden van al jouw geboden de hand van de Heer vast te houden, al valt het niet mee om weer onder een wet van mensen te leven.

Ik zal als ik crepeer van de pijn, mijn ongelovige medicijnen laten staan om meer pijn te lijden want zoals jij al sprak komt het aan op vertrouwen. Als ik dan huilend van de pijn in slaap val, zal ik beseffen dat jij er dan niet voor mij bent, maar je opbouwende woorden dat een waar christen niet ziek behoeft te zijn, zullen een balsem voor mijn ziel wezen


Ik zal proberen blij te zijn en altijd voor ogen te houden dat jij het goede met mij voor hebt, zodat ik weer “gezond”  kan zijn net als jij en mensen vertellen van onder mijn kale kop, vanachter mijn leesbril, vanover mijn kronen op de kiezen en mijn steunzolen, dat de aftakeling van het lichaam niet nodig is voor de ware gelovigen

Ik zal dan net zo’n fijne liefdevolle indruk achterlaten bij hen die dagelijks moeten leven, met pijnen, moeiten en verdriet als jij.

Bovenal zal ik beseffen: Jouw waarheid is de ware

Amen

vrijdag 20 juli 2012

Omdat zij wetten van mensen eren


In aansluiting op het filmpje hiervoor en het feit dat wij mensen de wetten van God altijd zwaarder maken, het nu volgende.  God sprak tegen Adam over de boom van de kennis van goed en kwaad dat hij er niet van mocht eten.

Even later zien we Eva die tegen de slang zegt:”Wij mogen niet van die boom eten en haar zelfs niet aanraken.”
Dat aanraken had God nimmer tegen Adam gezegd en we zien hier een eerste nieuwe wet om de geboden van God zwaarder te maken dan ze zijn.
Heel de heilsgeschiedenis door zien wij mensen dit doen. Israël maakte massa’s eigen bedachte wetten en nog altijd doen christenen dit ook. Gij zult niet autorijden op zondag, gij zult lopend naar de kerk, gij zult in tongen spreken, gij zult belijdenis in de kerk doen ander mag je niet aan het avondmaal, gij zult psalmen zingen onder begeleiding van het orgel, gij zult....
Wat is de zelfbedachte wet die jij het meest “fijn” vindt?

donderdag 19 juli 2012

Oordeel zelf maar...

Zal er nog eentje laten zien waar ik mijn foto's van de kerk waar we toen nog kerkten via een soort Anton Pieck- bewerking in het programma Picasa maakte. Er rust een ban op dit stukje, omdat er een kind op de preekstoel te zien is (Corrie ten Boom schreef ooit dat het mooiste geluid in de kerk, het geluid is van een kinderstem en hoe waar is dit!) en omdat ik zelf op monumentendag op de foto op de preekstoel stond en dat vonden bepaalde individuen heiligschennis. Ik kreeg er zelfs brieven over de post toegezonden waarin mij hoogmoed verweten werd en met de hel en verdoemenis gesmeten. En dat alles door dit kleine mooie fotofilmpje. Mensen wat zijn wij blij dat we daar weg zijn, ik krijg het er nog benauwd van! Oordeel zelf maar...

Gezegend is hij die...

Maakte een kort fotofilmpje met veelzeggende tekst die voor iedereen vrij te gebruiken is op weblogs, mocht er behoefte aan bestaan...Zet hem in youtube wel even op hd  voor meer kijkplezier.

Knielend dienen

Veel mensen lijken het geloof en de uitoefening daarvan in het grote te zoeken. Ik hoor de voorganger nog de woorden uit de bijbel citeren als Paulus schreef:”Strek u uit naar de hoogste gaven en ik wijs u een weg die nog veel hoger gaat.” Het is waar, we mogen ons uitstrekken naar geestesgaven, daar is niets mis mee. Enkel hoor ik zo weinig dat we klein moeten beginnen in het allerdaagse. Een baby die net geboren is, zet je ook niet in de cabine van een vrachtwagen en zegt:”Ja rijden maar.” Alles heeft zijn tijd zegt Prediker en zo is het ook, zo moet het ook.
Vandaag een regenachtige dag en toen ik uit de stad kwam en alle fietsen kleddernat zag staan, greep ik een handdoek die altijd wel in mijn fietstas zit en maakte alle zadels droog van de anderen die met mij in de passage hadden staan wachten tot de bui ophielt. Iedereen lachte en sommigen klapte in hun handen. Eigenlijk is een beetje liefde geven heel makkelijk en leuk. Ik denk dat we in het eenvoudige moeten beginnen en niet verwachten dat God ons tot Profeet maakt zonder dat we onze naaste willen dienen van onderaf. Misschien vergis ik me, maar echte voorgangers worden niet op scholen of instituten gemaakt maar komen tot stand op knieën van dienstbaarheid. Daar gaat het vaak mis, men acht zich op een voetstuk en beseft niet dat dit de plaats is die enkel de Meester zelf toekomt.

woensdag 18 juli 2012

Vergeet het maar


Naarmate ik ouder word en ik zie een jongetje spelen met zijn step, ervaar je toch een stukje gemis een leegte. Als de zon schijnt en er loopt een blond meisje met haar gehavende pop in de kleuterarmpjes gedrukt voorbij, denk ik soms wel eens hoe jammer het is als je chronisch ziek bent. Er is niet iets eigens wat je lief kan hebben, iets wat tegen je aankruipt op de bank en je onvoorwaardelijk vertrouwt. Dat gaat natuurlijk over als het kindje ouder wordt. Dan is papa niet meer de grote sinterklaas maar meer een oude zak. Maar toch, ergens is er een leegte als je bestaan zonder kinderen is. Aan wie moet je je kennis overdragen? Aan wie je levenswijsheden met zoveel moeite verworven. Zelfs God zelf heeft een Zoon maar jij hebt enkel die lege plek. Dat voelt raar, zeker als je zelf een vader hebt die nooit naar je omkijkt. Je vraagt je af: zou ik een goede vader zijn geweest als ik gezond had mogen zijn?
Ach ik zit ook maar te zeuren. Vergeet het maar. 

Bent u dan ook christen?


Ik zwierf wat rond tussen de vele kraampjes die het stadsplein van Gouda staan. Toen ik voldoende bevoorraad was stiefelde ik nog even door de lange winkelstraat en mijn oogbollen ontwaarden een kraampje waarop karig evangelisatiemateriaal lag en enkele verregende bijbels. Ik knikte vriendelijk naar de jongen  bij de kraam maar kon aan zijn ogen zien dat hij aan mij als outlaw in had geschat.

Op de terugweg toen ik er weer langs moest lopen, zag ik de jongman traktaten uitdelen, maar mij sloeg hij over en snoof eens als een briesend paard in de lucht. Toen ik een praatje met hem aanknoopte zag ik hoe hij me weer van top tot teen stond op te nemen en hoe zijn grijze cellen op volle toeren leken te draaien.”Bent u ook christen?”,  was de eerste vraag die hij lanceerde… 

Wat kan je op zulk een moment anders dan wat schaapachtig beamen dat het toch heus waar is. “Maar in welke kerk komt u dan?” Ik mompelde iets over hervormd. “Oh “die” kerk”, was zijn antwoord. Ja., ja! Maar bent u bekeerd? Ik voelde wat haartjes overeind gaan staan maar kon me inhouden en zei van ja. “Maar bent u ook vervuld met de geest?”. Kreeg de vreemde aandrang de beste jongen een klein knietje in het kruis te plaatsen maar mompelde nog iets dat klonk als jazeker. Maar spreekt u dan ook in tongen?” Pas toen legde ik hem achterover tussen de kramen en kon met moeite de neiging onderdrukken hem een van zijn stoffige bijbels in het keelgat te drukken onder het uitroepen van:’Zo Gods woord zit er in!” Dit is geen evangeliseren dit is examineren!

Laten we elkaar de ruimte geven. Ook al komen we binnen andere muren tezamen om de dienst op zondag te beleven! Zelfs al heb je een ongelovige partner, wees zeer zuinig op haar/hem, want met het evangelie kunnen we ook veel stuk maken en dat kan nimmer de bedoeling geweest zijn…

dinsdag 17 juli 2012

Katholieke honden en viagra


Onze vrouwtjes teckel is loops en ligt uitdagend te doen in de hondenmand. Brutus de Franse buldog van de katholieke overburen kruipt steeds door de heg en gaat vervolgens heftig likkebaardend bij de achterdeur zitten janken. Normaal heeft hij al een gezonde (noem het) speekselvloed maar nu hij ons teckel teefje heeft geroken is het hek helemaal van de dam. Het loopt met stromen uit zijn mondhoeken. De Niagara waterval is er niets bij vergeleken. Het zou nog tot daar zijn als Brutus niet die smerige gewoonte had om zijn kop tegen de achterdeur ruit te drukken en daar enthousiast bellen tegenaan te gaan zitten blazen uit zijn platte gok. Heb hem al drie keer teruggebracht maar zodra hij de kans krijgt worstelt hij zich weer door het kattenluik en komt hier jankende bellen zitten blazen.

Als ik hem voor de vierde keer die morgen met zijn schele ogen en op die belachelijke kromme poten weer aan zie komen dribbelen is de maat meer dan vol. Ik loop naar buiten en smeer de deur aan de buitenkant in met grote likken Tabasco op kophoogte. Ik zie hoe Brutus zijn vertrouwde plek voor de deur inneemt en meteen een paar flinke likken Tabasco nuttigt. Ik denk nog: dat wordt lachen maar neen. Er gebeurt in het geheel niets. Hij kijkt er zelfs bij alsof hij nog meer wil. Als ik later de vuilnisbak buiten zet en hem in zijn hondenogen kijk zijn die bloeddoorlopen maar aangezien hij nog steeds bellen zit te blazen tegen het raam van de deur zou je zeggen dat hij enkel “heter” is geworden van dat spul.
Soms is het leven uiterst gecompliceerd.

Wat wilde ik eigenlijk zeggen met dit logje? Oh ja, ik vroeg mij af waarom de geslachtsdrift zo groot moet zijn? Een keer per jaar zou toch ruim voldoende zijn om de voortplanting te regelen. Nu komt er van al die drift vaak niets dan ellende ( overspel, scheidingen, buitensporige lusten ect). Of zou die geslachtsdrift in de zondeval ook geheel van het spoor zijn geraakt, hoe God het bedoeld had? Een lastige vraag ik weet het. De wetenschap zegt dat mannen elke 52 seconden aan seks denken. Een andere wetenschapper houdt het op 80 keer per dag (aan denken wel te verstaan, niet het doen). Om kort te gaan, van mij mag de drift voor 90% terug geschroefd worden en doe een oproep tot het vervaardigen van de antiviagra pil. Een gat in de markt voor christenen….Hier ga ik dus rijk mee worden mensen!!!

Hoor wie klopt daar kinderen


Nog altijd worden de bewoners van Stolwijkersluis en de Gouderakse dijk in de nacht getrakteerd op bizarre raadselachtige geluiden die soms uren aanhouden en mensen uit de slaap houdt. Op de wind drijven kloppende en klossende geluiden mee die de indruk wekken dat er heuse druïden in de polders van de Krimpenerwaard in de omgeving van Gouda in koperen ketels al dan niet bezig zijn met het vervaardigen van een redelijke toverdrank. Zijn het UFO’s, is het een weerwolf die niet huilt maar klopt tegen de maan, of is het een verklaarbaar verschijnsel, wie het weet mag het zeggen!
Zo langzamerhand gaan de vermoedens wel steeds meer richting de zuiverings installatie waar deze vreemde kloppende geluiden vandaan komen. Of de voormalige Unichema en zelfs de Koudasfaltcentrale komt in aanmerking...
“Leuk is dit niet,” aldus Peter de Mooij:”we moeten al zoveel betalen waterschapsbelastingen en zuiveringsheffingen, als men je nu ook al uit de slaap gaat houden met vreemde klopgeluiden, is dat iets waar ik en veel met mij, beslist niet blij van worden. Of houdt deze nachtelijke verstoring op als de rekening die deze week op de mat viel betaald is?
Voor wie de geluiden eens mee wil beluisteren is het te horen op dit filmpje, wat al een oud filmpje is, omdat de geluiden nu al een paar jaar aan de gang zijn. IK WORD DIT GOED ZAT MENSEN!!!!..maandag 16 juli 2012

Zonden waar je steeds weer in valt


We kennen ze denk ik tot onze schaamte allemaal wel. Van die zonden waarvan de ongelovigen denken: maak jij je daar druk om? Maar wij voelen in ons hart dat ook kleinere zonden, verkeerde gewoonten, ingesleten patronen die nou niet bepaald voorbeeldig zijn, ons in de weg staan bij het verder groeien in geloof. Dat kan op allerhande fronten. Roddel, verkeerde gevoelens of gedachten en dergelijke zaken. Niemand ziet ze maar Hij weet ervan. De boze speelt er handig op in door in je oor te fluisteren: “zie je wel dat je geen kind van God bent, want je bent er weer ingestonken!”Hoe ga jij om met dergelijke lastig af te leren zonden?

zondag 15 juli 2012

Sterrenkijker


In het AZU waar ik ooit lag voor wat onderzoeken hoorde ik op de gang de etenskarren reeds rammelen. Echt veel trek had ik niet meer, want tegenover mij lag een gezette man die aan aambeien was geopereerd en met een reusachtige pleister aan de bildelen lag te steunen op zijn knieën, toen de artsen hem van dit al gingen ontdoen. Enig gevoel voor ethiek is mij niet vreemd, maar ik mocht niet van bed dus kon mij niet uit de voeten maken voor wat komen ging. Toen de vierkante pleister was verwijderd kreeg ik een heel nieuw begrip op de noemer “sterrenkijker”, en zakte mijn eetlust naar ongekende diepten, krochten en holen. Op zaal lagen nog vijf mensen en het mag dan gek klinken, zo gemakkelijk ik over het geloof praat, zo moeilijk vond ik het om de handen voor het eten te vouwen toen de maaltijd, die er uitzag alsof er een brontosaurus op het bord had gebraakt, gereed stond. Gelukkig was er een oude leraar Frans die ook christen was en ook bad voor zijn eten, wat de drempel om ook een zegen te vragen verlaagde.

Bidden in het openbaar, herkenbaar die drempel of heb (had) ik dat alleen?

De vrouw zonder stem


Vanmorgen te gast bij een dominee waar we na de dienst op de koffie werden gevraagd en dat was leuk. De dienst ging over of de regen ook een vader had en ik zag de vrouw weer zonder stem. Zij werd een aantal jaren geleden geopereerd en haar strottenhoofd werd weggenomen. Ze kan nu niet meer praten maar ondanks dat zeggen haar ogen en houding zoveel meer dan menig mens zou verwachten. Ze spiegelen warmte, liefde, mildheid en blijdschap uit die zo aanstekelijk werkt dat als ik haar zie, haar altijd even aan mijn borst wens te drukken. We kwamen nog een ander stel mensen tegen die we nog konden vanuit een andere gemeente en ook zij waren te gast vanmorgen. Zowel hij als zij zijn vooraanstaande mensen met een voorbeeldfunctie binnen de kerk, maar een praatje of kort gesprekje zat er niet in. Je zag hun ogen wegen (als gewoonlijk) en we werden opnieuw te licht bevonden. Een kleine bijna niet op te merken hoofdknik, dat was al wat er in zat als blijk van gemeenschap. Als ik naast iemand in de hemel wil wonen dat aub naast de vrouw zonder stem Heer, zij zegt zoveel meer dan veel “sprekende” mensen die daarnet nog zongen:”Ik heb jou lief met de liefde van de Heer.” Ja mijn zolen!

vrijdag 13 juli 2012

Genoeg voedsel maar toch honger

Hier hebben wij twee adoptie kinderen, waar we elke maand geld naar overmaken. Zie je hoe dubbel sommige zaken zijn en dat de grootste boosdoeners vaak weer de mensen aan de top zijn. De "vis" begint wederom te stinken bij de kop....

Ei


Ik verslikte mij in een stukje macaroni toen bleek dat de telefoon voor de derde maal in een jaar tijd dood bleek. Je staat zo om het hand, maar gelukkig deed internet het nog wel (even). Dus je gaat de procedure door om een storing door te geven van de telefoon en vindt op de site van de kpn een telefoonnummer waar je heen kan bellen. Dat is handig als hij het niet doet! Je sloft naar de buren want hun telefoon ligt er nimmer uit, dus ik vermoed enige duivelse inspiratie achter deze wederkerige overleden telefoonlijnen. Je toetst dat nummer dat jij moet betalen om “hun” storing op de kabel door te geven en krijgt geen aardige man of vrouw die je gerust stelt maar een keuzemenu. “Toetst u één als u,”ach je kent het wel…Na je door zeker vijf keuzemenu’s te hebben heen geworsteld is het zaak op te passen want meestal als je net op het punt staat eindelijk een echt mens aan de lijn te krijgen wordt de verbinding verbroken of zoals in mijn geval krijg je een computermens die elke dertig seconden herhaalt:”Even geduld AUB!” Dat “even”  slaat als een tang op een varken want na tien minuten “even” wachten, nog altijd niemand aan de telefoon. Je voelt van de opkomende frustratie dat er een “bruine jongen” naar buiten moet en bedankt de buurvrouw voor het “bellen” en legt neer. Als je op de wc zit tob je over hoe nu verder en na je sanitaire ding te hebben gedaan, slof je naar de andere buurvrouw om je nog eens door die hele meuk aan keuzemenu’s te worstelen. Na een paar minuten aan de lijn weer het bekende:”Een ogenblik geduld AUB te hebben aangehoord, vraagt de oude buurvrouw:”Je belt toch niet naar het buitenland, want dat is duur hoor.” Je grijpt al in je zak naar een briefje van tien om het in haar tandeloze mond te stoppen want je hebt er zo langzamerhand grof geld voor over om eindelijk deze kwestie opgelost te zien. Dan eindelijk een mens aan de lijn. Een Surinaams klinkende vrouw met een lieve stem. Je kunt haar wel zoenen (al dan niet met dikke lippen) als ze je vertelt dat ze morgen om acht uur bij je zijn en dat je om tien uur weer telefoon hebt.
Het is nu “morgen”. Ik zie dat het reeds negen uur is. Nog altijd geen telefoon. Geen reparateur. Geen internet. Komen die mensen van de Kpn uit eieren of zo?
Wordt vervolgd…

woensdag 11 juli 2012

Uithuwelijken


Het is bij ons geen gebruik en wij halen onze neus er ook een beetje heel erg voor op. Een meisje en een jongen mogen van ons verliefd worden en dan vooruit met de geit. Nou ja, ik denk dat de meeste ouders hun hart vasthouden met welke knaap hun dochterlief thuiskomt en als het meevalt de Heer op hun blote knieën danken en als het tegenvalt altijd nog kunnen vasten en bidden in de hoop dat het overgaat. Ergens zit er in dat meebeslissen van ouders in de keus welke het kind maakt betreffende hun levensgezel ook wel een mooi element vind ik. Bedoel dat jij als ouder toch vaak met veel meer wijsheid in het leven staat dan de vol hormonen zittende jongere, die in bijna alle gevallen kiest met zijn hartje en niet met zijn verstand. In de bijbel lezen wij bijvoorbeeld over Abraham die een vrouw zocht voor zijn zoon. Zo onbijbels is het dus niet. Uithuwelijken of op zijn minst meebeslissen bij de toekomstige levenspartner, hoe staan wij hier tegenover? Of, hoe passen wij dit toe? Of doen we er helemaal niets mee en mogen ze het gewoon uitzoeken?

dinsdag 10 juli 2012

Verzekeren, hoe ver gaan we?


Ergens voelen wij misschien in het geheel niet aan wat verzekeren of zeker stellen nu eigenlijk is. Het is proberen het (noem het) noodlot af te kopen door regelmatig kleine offers te brengen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij, in de verwachting dat deze ons, als het noodlot valt, zal bijstaan.

Goed, dat wordt in onze tijd niet meer zo gezien en heel veel verzekeringsvormen, ben je verplicht aan deel te nemen omdat onze overheid dat zo heeft geregeld. Dat er ook veel voordelen aan verzekeringen zitten, daar zal de gemiddelde mens het wel over eens zijn, maar ergens is het toch een beetje afkopen van het noodlot.
Er zijn al verzekeringen (now claime) die je kan verzekeren. Je verzekert in deze een verzekering. Het moet niet doller worden. Veel orthodoxe christenen vinden verzekeren een gebrek aan Godsvertrouwen en verzekeren zich daar waar het kan niet. Dat klinkt vromer dan het is, omdat de kerk als geheel in veel gevallen dan garant staat, en dat is toch ook een verzekeringsvorm.
Om kort te gaan, verzekeringen, hoe zie hij het?

maandag 9 juli 2012

Strijkplanken en huggen


In de Pinkstergemeente waar ik ooit kerkte was het de gewoonte om te zoenen. Met de vrouwen wel te verstaan. De mannen konden het doen met huggen. Best wel leuk en veel krachtiger dan een handje geven. Nou ben ik best wel vrij en merk dat er massa’s mensen zijn die als het om huggen gaat, je het gevoel geven met een strijkplank in de armen te staan. Wij Nederlanders zijn ook vaak zo’n koel volkje. Wat niet wil zeggen dat ik altijd zin had in dat gelebber aan mijn wangen, dus wel even in dat licht. Ik ben al jaren weg uit de Pinkstergemeente maar het huggen is nog altijd iets wat ik zeer mooi heb gevonden. Zelfs de bijbel roept op tot elkander met de kus der liefde te begroeten. Hoe komt het dan dat wij zo’n koel kerkvolkje zijn geworden (veelal) dat soms al moeite heeft elkander vriendelijk te groeten buiten de diensten om? Moeten we niet veeleer eens al die kerkbanken uit de kerk zetten, de bijbel thuislaten, de preek eens een maandje overslaan en al huggende en zoenend in contact komen met elkaar en het lichaam van de Heer te herontdekken?

zondag 8 juli 2012

Geven en nog eens geven


Veel kerkgenootschappen halen de volgende tekst aan als het gaat om het geven van tienden: (maleachi 3:8) vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij als het gaat om het geven van tienden. “hoezo bestelen jullie mij?” Als u achterhoudt van de tienden en de heffingen. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. 

Hoe vaak ik deze bijbeltekst niet heb horen aanhalen als het gaat om geven in (aan) de kerk, is ontelbaar.
Wat mij van het hart moet in deze is, dat ik nooit de volgende tekst heb horen noemen die toch ook uit de bijbel komt:
Als u in het derde jaar, het jaar van de tienden, het tiende deel van de opbrengst hebt afgestaan aan de Lievieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u in de stad voldoende te eten hebben.

Het geven van gelden aan de Heer is een goede zaak. Wij moeten enkel niet vergeten dat de giften daar niet alleen waren om de tempel en de priesters te onderhouden, maar ook  om armoede tegen te gaan. We leven in een tijd van sociale voorzieningen in een land als Nederland, waar al een groot deel van je inkomen zwaar wordt belast juist omdat onze regering meent er goed aan te doen, de zwakken in onze maatschappij te ondersteunen middels ingehouden belastingen op uw loon. Is de tiendheffing dan nog wel zoals het bedoeld is, en is het nog altijd de richtlijn voor geven?
Wordt een deel van de wet op deze wijze niet misbruikt om veel geld binnen te halen en gaan de hedendaagse (noem het) kerken daar wel verantwoordelijk mee om?

zaterdag 7 juli 2012

Hij vergeet er niet een


Op grond van een overdenking uit de bijbel die ik bij Wendy las, even dit stukje.

Een veelgehoorde kreet als het over de wederkomst van de Heer gaat is deze:”Ik hoop dat Hij nog even wegblijft, zodat mijn ongelovige familie, kind, broer, zus etc ook nog tot geloof kan komen. Ik heb het idee dat we hier te maken hebben met een sterk staaltje van napraten, waar wij mensen ons allemaal wel eens schuldig aan maken. Ik meen namelijk iets van wantrouwen te proeven in de genade van God in zulk een denken. Beseffen wij niet dat alles in Zijn handen is? Dat Hij precies weet wanneer de laatste schapen de schaapskooi zijn binnengegaan onder de zachte hand van Zijn Geest? Menen wij nu werkelijk dat de tijd een rol speelt in de hoeveelheid mensen die tot geloof komen? Dan denken wij te menselijk! De Heer gaat op zoek naar dat ene schaap en zal er niet een vergeten. Pas dan als de tijd tot voleinding komt en er niemand meer in dat tijdsbestek tot geloof zal komen, komt Hij. Simpel zat. Maar je dus niet druk om de tijd en of Hij misschien wat langer weg wil blijven vanwege je ongelovige man/vrouw. Misschien vat Hij het wel als een belediging op en een gebrek aan vertrouwen.

Heiliggeit


Een gedachte die ik nogal eens aantref is dat wij God kunnen begrijpen. Ik schiet altijd in de lach als iemand dat beweert. Toch zijn er massa’s mensen die met deze dooddoener aankomen als het om geloof gaat. Als God bestaat waarom…En dan volgen er meestal vreselijke rampen en situaties. Over de mooie dingen hoor je mensen niet vaak. De schoonheid van de natuur, ach, die poetst men gaarne weg. Ze doen mij denken aan het ventje dat uit een onchristelijk gezin kwam en eens naar zondagschool wilde. Toen hij thuiskwam en zijn ouders hem vroegen waar het zoals over ging gaf hij ten antwoord:”Het ging over de heiliggeit.” “Een soort lief geitje dat wij nodig hebben om in de hemel te komen.” Ken jij ze ook, die mensen die altijd een excuus hebben waarom ze niet in God willen geloven? 

vrijdag 6 juli 2012

Heer ik red het niet!


Elke dag sta ik op en wil een dag maken zonder zonden. Een dag waarop ik U geen pijn zal doen. Ik wil het graag en begin zoals altijd met een tijd van gebed. Bij het op de fiets stappen is daar die automobilist die mij lachend bijna aanrijdt en ik denk l*l de behanger dat je bent.

Een gevoel van lust overvalt me bij het zien van de billen op de billboards die langs de weg staan. Ik slik het weg en wil mijn gedachten schoon en rein houden, maar die ene gedachte was er al en ik besefte dat zulks niet past.

Gevoelens die buurman verderop in de straat een ferm knietje in het kruis te plaatsen als ik zie hoe hij zijn hond aftuigt overheersen boven gevoelens hem lief te hebben en ik besef ook daar weer fout te zitten.

Ik wilde dat ene sigaartje niet opsteken omdat ik weet dat het slecht is voor de mens, maar toch deed ik het.

In de avond als ik eindelijk in bed lig, besef ik des te meer hoe groot de genade is en ik vraag mij oprecht af of heiligheid door ons wel juist geïnterpreteerd wordt?

Misschien wordt het enige verschil tussen mensen wel gevonden in deze ene regel: Je hebt onvergeven zondaars en je hebt vergeven zondaars.

We zijn enkel een kind van God omdat Hij zo goed is en niet omdat wij zo geestelijk zijn. Dat neemt niet weg dat ook wij moeten strijden tegen de zonde, maar onze redding en het zoonschap wordt enkel geschonken op grond van genade en niet van werken, zoveel is voor mij zeker…
Herkenbaar of….

donderdag 5 juli 2012

Christelijke House


Ach het speelde al weer zolang geleden dat deze “muziek” de wereld veroverde. Maar om het vorige logje aan te vullen sluit het wel mooi aan, vind ik.
De bijbelshop in Gouda had een christelijke houseparty georganiseerd in de Mammoet. Er kwamen duizenden mensen op af en op het eind van het intense feest met veel gedreun en opzwepende tonen waar de menigte zich op uit kon leven, riep men op om de Heer aan te nemen.
“Er zijn er twintig tot geloof gekomen en hebben de Heer aangenomen,”sprak de organisator. De menigte joelde, zelfs de aanwezige Peter Scheele zei heerlijk uit zijn dak te zijn gegaan die avond.
Ik had mijn bedenkingen en vroeg mij af of het vervangen van de naam van de Satan die door menig housenummer klinkt in de seculiere house, door de naam van de Here Jezus, ergens niet schandalig is? Wordt een bordeel christelijk als we op de kamertjes waar mensen met elkaar seks bedrijven, een bijbel neerleggen?
“Twintig tot geloof gekomen,”hoorde in de stem van de organisator naklinken in mijn oren. Ik vroeg mij op recht af, wat voor soort geloof dat dan was?

Kom tot het geluk

Nou ja, dat is zo maar een tekst die ik zag op een aanplakbord. Kom tot het wonder, was er ook een die ik las van de bekende gebedsgenezer, met kunsttanden en steunzolen. Wilt u echt blij worden, was een ander die ik aantrof op een evangelisch foldertje. Allemaal mooie uitnodigende woorden om mensen tot de Here Jezus te brengen. Nou ja, dat is de opzet. Maar is dit nu waar? Is dit nu de manier om mensen met Hem in contact te brengen? Is het niet een heel klein deel van de waarheid? Natuurlijk putten wij kinderen Gods vreugde uit het heil en zo mag dat ook zijn! Maar het is slechts één deel uit de bijbelse waarheid en nog een erg kleine ook. Ik lees nooit folders met: Wie Mij niet liefheeft boven vader en moeder, is Mij niet waardig. Of: Verkoopt alles wat u hebt en volg Hem! Is de wijze waarop wij het evangelie aan de man/vrouw wensen te brengen niet een beetje opgesmukte halve waarheid?

dinsdag 3 juli 2012

De fijne kring


“U wilt vast wel op onze kring”, lispelde de dame met de felle ogen en het kort geknipte jongenskopje.”Dan leer je de mensen snel kennen in deze gemeente hoor,” voegde ze er nog aan toe. Er hing iets van druk op de ketel, in de lucht en ik houd niet van druk, al helemaal niet op de ketel. Wat is dat toch met kringen? Laat ik nou eens de knuppel in het christelijke hoenderhok werpen en neem het mij vooral kwalijk.

Een kring is iets wat vanzelf groeit. Natuurlijk kan je een zwikje slachtoffers bij elkaar zoeken en hopen dat het een fijne kring wordt, maar iemand die zo denkt, moet eens kippen gaan houden. Je kan niet ongestraft zomaar een zooitje kippen bij elkaar gooien dat wordt ellende. Wij kunnen leren uit deze kwestie dat je een toompje (noem het kringetje) vanzelf krijgt als je goed kijkt. Sommige dieren vormen spontaan een toom een roedel, een groep een kring. Dat zien wij bij mensen ook. Wij noemen dat een vriendenkring. En dat is nou precies de kring waar ik mijn hele leven al op zit. Ik bid met ze, huil met ze, lach met ze, praat over God met ze, eet met ze en bespreek de dingen van alle dag met ze. Voor mij de ideale kring. Maar nee, dat is niet de bedoeling (aldus de dame met de felle ogen) wij moeten los daarvan leren lijden op een kring van de kerk. Het is goed om ook met anderen om te gaan, aldus haar.

Om kort te gaan, ik ben dood en doodongelukkig op de kring. Heb het jaren geprobeerd en nog altijd heb ik er nachtmerries van. Gezocht, hemel zonder kring….

En nou mag jij zeggen hoe geweldig jij de kring vindt…Wrijf het er maar in! Het ligt aan mij, ik weet het! 

Kleine ergernissen


“Ja meneer morgen om acht uur precies komen we de oude elektrakabel opgraven en direct weer aansluiten.”  Zo sprak de Surinaamse opzichter gistermiddag om vier uur met dikke onderlip. “Goed dan zorg ik dat ik thuis ben, dan kunnen jullie direct aan de slag.” Enfin het is nu 11.39 en nog altijd zit ik voor Piet snot te wachten.

Ik kocht een nieuwe fiets met twee jaar garantie die een paar weken geleden verliep. Gisteren brak het zadel in stukken (een veer) en ik vandaag terug naar de winkel waar de fietsenmaker de dagen aftelde en tot de slotsom kwam dat ik geen enkel recht meer had op vervanging. Dat is dus een rekenfout want ook na die 2 jaar blijft er een deel garantie. We kwamen er niet uit en hij stuurde stuurs het zadel naar de leverancier om te zien wat er gedaan kon worden.

Kleine ergernissen, hoe gaan we er mee om? Het is gek maar heel vaak gaan grote onenigheden en ruzies over heel kleine onbelangrijke zaken. Herkenbaar misschien?
Heb mij voorgenomen om minder snel geïrriteerd te worden in dit soort kwesties. Hoe ga jij ermee om?

maandag 2 juli 2012

Internet is het riool van onze wereld


Nou ja, dat was wat de predikant vond die afgelopen zondag sprak in de dienst. “Iedereen kan er maar zeggen wat hij wil,” was waar voor hem de pijn zat. 
Hoewel ik begrijp wat de beste man wilde zeggen, klonk het nogal ten dele. Het medium internet als zijnde riool beschouwen en het uiten van je mening als zozo betitelen, kwam nogal bijzonder op mij over.

Ten eerste is internet slechts een middel net als lectuur. Maar om alle boeken nou op één hoop te vegen en te roepen:”iedereen schrijft maar zijn mening op en het is een grote riool van letters, lijkt mij aanmatigend.
Alsof er geen goede boeken zouden bestaan. Of goede site’s. Of, als we het hebben over de televisie die door veel predikanten ook als zijnde een uitvinding van de duivel wordt gezien, bestaan er dan geen goede tv programma’s? Om kort te gaan komt het op mij tamelijk bekrompen over om een medium waar misbruik van gemaakt kan worden, maar ook veel prachtige dingen gebeuren, een riool te noemen. Er gebeuren zoveel heerlijke dingen op internet en die spoelen nu mee met de “oelen” in het waswater van een beperkte mening en dat lijkt me niet wenselijk.
P.s de kerk staat zelf ook op internet ehh...
Internet, hoe zie jij dit?

zondag 1 juli 2012

Een vroom mens


Ik kan het niet zijn. Hoe ik het ook probeer, ik blijf een mens van vlees en bloed die beseft het zonder de genade van onze God niet te kunnen en halen. Sommige mensen zeggen:”ik zou niet weten waarom ik niet naar de hemel mag.”Ik ben zo bang dat ik heel goed weet waarom ik dat niet mag omdat ik diep van binnen niet de geslaagde mens ben, die zich heeft op kunnen werken door veel te bidden, de bijbel te lezen en zondags in de kerk te zitten. Ik ben een vergeven zondaar en heb het sterke idee dat Jezus daar voor kwam. Niet voor de gezonde, geslaagde mens maar voor de man/vrouw die beseft: ik kan geen minuut zonder de liefde van Jezus. Hoe zie jij jezelf eigenlijk?