maandag 1 januari 2018

Ome Jaap in de hemel

Blijft een gemis dat er geen handleiding bestaat betreffende “overlijden.” Goed, er bestaan
boeken door de mensen geschreven die zeggen te zijn overleden en hoe dat dan ongeveer gaat. Maar het blijft voor de persoon in kwestie die over de muur van het tijdelijke heen moet, afwachten.

Goed, Christus weet het en heeft het doorstaan, de dood zowel de opstanding, maar Hij zwijgt over het proces als zodanig in alle talen. Gelijk heeft Hij, want op elk antwoord, komen meest nog meer vragen terug.Als ik mijn persoonlijk sterf proces een naam mag geven, dan komt: vermoeidheid bij mij het dichtste bij. Steeds iets meer moe, tot je het bed niet meer uit kan, tot je niet meer zelfstandig kunt plassen of drinken en eten en uiteindelijk te moe om adem te halen. De interne batterij van het lichaam is leeg. Volkomen leeg. Maar wat dan? Oh ja dan is er ook nog de spirituele overgang van het hiernumaals naar het hiernamaals?

Ik lees vaak in boeken over mensen die een bijna doods ervaring hebben gehad, dat ze Mozes, Elia, of Petrus gezien hebben. Oh ja, of Jozef, Maria Abraham. In bijna alle DB ervaringen duiken Bijbelse personages op de overledene slechts uit het boek der boeken (de Bijbel) kent. Je leest er zo zelden bij:" Ja Johannes kreeg een lekke fietsband in de hemel. Hij reeds veel te hard met zijn voorband tegen een gouden stoepje.Hier begin ik te twijfelen aan dergelijke schrijven. Ik bedoel: miljarden mensen, van koekjesbakkers, tot bouwvakkers, monteurs tot, snackbarhouders, tegelzetters, tot mannen die achter de vuilniswagen lopen of de wc juffen die voor een kwartjes zorgen dat u en ik op brandschoon klaterend porselein onze behoeften kunnen doen. Van de christelijke ijsverkopers tot tante Jo, die zo mooi de hoge C kon halen op het christelijke koor. Waarom komt men die zo weinig tegen? Bedoel in die bd ervaringen, waar zijn de "Gewone" mensen?  Dominees, hoe zit dat"Want wie komen zij nu net allemaal tegen? Mannen (soms vrouwen) van naam? Vooraanstaande heiligen, maar waar is tante Klaar dan? Of oma Truusje? Oom Jaap? Of vallen die minder op in de hemel? Daarnaast geeft geen van dergelijke boeken een redelijk antwoord op de (noem het) samenleving daar. Lees nergens over een Jacobus die een leuke haringkar heeft en visjes vent en uitjes of het gratis hemelse warenhuis V&D. U weet wel van Vroom en Dorcas.

Het zicht op het "gewone, heel bijzondere, geweldige, hemelse, daar tast ik naar...Doch ik kom het zo zelden tegen in die boeken, U wel?


Vragen, vragen, vragen, ik stop al. Here Jezus ontfermt u!…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.