dinsdag 19 maart 2013

Het afleggen van een eed


Het is weer hot want straks krijgen we een nieuwe (aardse met nadruk) koning en dan is het zo het gebruik dat de kamerleden de eed van trouw zweren.
De eed komen we op meer plaatsen tegen, ik noem enkel binnen de rechtszaal waar ook nog de eed gezworen wordt.
Vreemd dat Nederland wat, naar je aan mag nemen, de grondwetten toch (deels) funderen op het christelijk geloof, het afleggen van de eed als positief, ja soms zelfs als een must heeft aanvaard.
Leert de bijbel niet dat het zweren van een eed eigenlijk uit den boze is en dat ons ja, ja moet zijn en ons neen, neen en dat alles wat daarbovenuit gaat (de eed in dit geval) is uit de boze.

6 opmerkingen:

 1. Nee niet eens Peter,
  Maar dat geeft toch niet hé, we mogen toch wel een beetje verschillen en uhm….. over die mooie buurvrouw worden we het vast eens. Nee ik zeg nog niet waar ze woont anders kom je steeds op de dijk lopen ha ha. (o, sorry verkeerd oordeel over jou.).
  De Bijbel leert dat wij bij koningen en keizers juist en uitdrukkelijk een eed moeten zweren. De tekst die jij aan haalt over ‘laat u ja ja zijn’ is er een die zegt dat je niet voor alle dingen lichtvaardig, onnodig of bedrieglijk een eed moet zweren. Ik heb eens met iemand gewerkt en als hij zag dat wij hem niet wilde geloven zei hij: ‘ik zweer het je hoor’. Dat is dus lichtvaardig een eed zweren waar de Bijbel ons leert laat u ja ja zijn. Paulus zweerde tiental keren God aanroepen met een eed hij deed dat voor koningen en stadhouders o.a. in het laatste gedeelte van 2 Corinthiërs 11 maar nog op velen andere plaatsen.
  Groeten Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hmm omdat Paulus het doet is het daarom dan ook meteen in orde? De bijbel staat vol met mensen die dingen doen of zeggen die geen navolging verdienen. Ik bedoel: Simson sloeg de Filistijnen de hersens in met een ezelskaak en wil dat dan zoveel zeggen als dat wij nu ook een redelijke kaak moeten pakken en rammen gaan?
  ''Zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch welken anderen eed ook'', zegt Jakobus.
  Dat is geen vaag gebod, wat voor een andere uitleg vatbaar is...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Verklaar jij dan de volgende Bijbel teksten.
  Deuteronomium 6:13 Gij zult den HEERE, uw God, vrezen, en Hem dienen; en gij zult bij Zijn Naam zweren.
  Deuteronomium 10:20 Den HEERE, uw God, zult gij vrezen; Hem zult gij dienen, en Hem zult gij aanhangen, en bij Zijn Naam zweren.
  Jesaja 48:1 Hoort dit, gij huis van Jakob, die genoemd wordt met den naam van Israël, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt! die daar zweert bij den Naam des HEEREN, en vermeldt den God Israëls, maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid.
  Hebreeën 6: 16 Want de mensen zweren wel bij den meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is denzelven een einde van alle tegenspreken;

  Hier wordt toch uitdrukkelijk genoemd dat je mag zweren met een eed.
  Ik heb nog 8 bijbel teksten die dit bevestigen. Hoe zit dat dan met Jacobus? dit lijkt nog al een tegenstelling.

  Gr. Jan

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er zijn meer zaken die tegen Israël zijn gezegd maar niet tegen ons. Of jij moet een Israëliet zijn die onder de wet leeft maar ik meen dat ook jij uit de heidenen tot het heil getrokken bent en besneden van hart en niet van geslacht.

  Dar komt nog bij dat zeker voedsel vroeger onrein was en nu niet meer.Om kort te gaan, ik houd als getrokken uit de heidenen liever het: “Zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch welken anderen eed ook'', aan dat wat vroeger expliciet tegen Israël gezegd is…

  Dan zouden we, als we daaraan vasthouden, nu nog stieren offeren voor de zonde…

  Daar komt nog bij dat wij mensen als we heel eerlijk naar onszelf kijken, wij ons woord vaak breken. Zelfs ons menselijk:”Ja” of “neen” wordt maar al te vaak aangepast.
  Derhalve lijkt het mij ook vanuit dat oogpunt bezien, veel beter ver te blijven van beloften waar we God als kroongetuige aanroepen. Dit spreekt enkel van hoogmoed en geeft blijk van weinig zelfkennis….
  Gr. Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat je in je laatste alinea zegt daar hebt naar mijn mening Jocobus het over en waarschuwt daar dus voor. Ik noemde ook een nieuwtestamentische tekst uit o.a. Hebreeën 6 en er zijn over Paulus veel meer voorbeelden, nieuwtestamentisch dus voor ons, die het afleggen van een eed rechtvaardigen. Maar ja Paulus wijs je ook van de hand begrijp ik en dan is het einde discussie toch? Niet rot of veroordelend bedoel hoor maar dat is een vrijzinnige gedachten en dat mag.
  Gr. Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik wijs niets van de hand ik proef enkel de gedachte van de Geest Jan en dan zeg ik: Laat je ja gewoon ja zijn." Een eed is voor mensen die menen dat God hun getuige kan zijn in het onderhouden daarvan en aangezien ik mijzelf heel goed ken, hoor ik niet bij die groep. Jij misschien wel. Mijn zegen heb je....

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: alleen leden van deze blog kunnen een reactie plaatsen.