woensdag 6 februari 2013

De hel bestaat niet!


Nou ja, dat is een denken welk we regelmatig aantreffen onder christenen. De hel wordt door hen een uitvinding van de katholieke kerk gevonden. Er bestaat geen vuur waar ongelovigen in geworpen worden. Er bestaat ook geen duivel die in de mens komt prikken met een reusachtige vork om te zien of ze al gaar zijn.

Dat is ook een karikatuur van wat de hel is volgens de bijbel. De hel is niet een plaats waarin demonen een orgie beleven met verloren mensen.

Dat wij christenen niet veel met het concept hel aankunnen is een feit. Een God van liefde schept niet een dergelijke plek en stuurt daar mensen heen! Zo is de conclusie van velen. De duivel is geen persoon maar gewoon een noemer voor alles wat fout is. Hoewel de noemer “fout” ook vaak nogal beladen is omdat veel mensen de bijbel niet als maatstaf wensen te nemen, zijn ze zichzelf tot maatstaf waarin goed en fout tot een homogene massa wordt gekneed zonder uitersten.

Hoe zien wij de hel, de duivel, het kwaad, goed en fout? Bijbels of een kerkelijke interpretatie?

9 opmerkingen:

 1. De Heer Jezus heeft meer over de hel gesproken dan over de hemel. Dus zeggen dat de hel niet Bijbels is, is mijns inziens dom.

  (als je een bladzij uit de Bijbel scheurt dan laat de kaft los en ben je alle bladen kwijt...) ;-)

  Mag ik het eens omdraaien? Mensen zijn geschapen als een eeuwige ziel. Dit lichaam is tijdelijk, maar de ziel niet. Met welk recht kunnen wij mensen claimen 'recht op de hemel te hebben'?

  Of welk recht hebben wij op water, bescherming, voedsel, liefde en licht en ga zo maar door? God laat de zon opgaan over alle mensen. Alle mensen kunnen nu kiezen: vóór of tegen God. Door de Heer Jezus is de Weg vrijgemaakt.

  Als de mens kiest 'tegen God' met welk recht mag die mens dan eisen dat zijn ziel in fijne omstandigheden verder zal leven? God belooft de hemel aan elk mens die Hem zoekt.

  God heeft als het ware een heel groot bord met knipperende pijlen neergezet: 'DEZE KANT OP! De hemel: volg deze pijlen!'

  God gaf Zijn eigen Zoon en Hij maakte de Weg vrij. Vrij en te begrijpen voor zelfs een kind. God wil niet dat iemand verloren gaat.

  Als mensen er dan toch voor kiezen kunnen we moeilijk zeggen dat 'een God van liefde nooit mensen naar de hel zal sturen'. Dat doen die mensen namelijk zelf....

  Zó zie ik het tenminste Peter! Groet!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. de hel bestaat wel jesus is daar geweest en de dood en hel kon hem niet tegenhouden..want hij heeft de sleutels van de leven en dood..wij kunnen zoveel klagen en meningen geven over het evangelie maar we weten niks..jesus is de enige waarheid..wat we kunnen doen is alleen hem proberen te volgen en niet altijd iets achter zoeken denk ik

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als de hel dat werkelijk de eindbestemming is voor de ongelovige mens moeten we als de donder de straten op en stad en land af gaan om mensen te behouden,maar de meeste hel predikers zitten lekker in hun luie stoel of spelen kerkje met elkaar.....

  Nee hel is de hades sheool het graf en een ieder die de Zoon heeft heeft het leven,dus in de hel is geen leven daar is dood,dood ophouden te bestaan!!!

  En de poel van vuur is gemaakt voor de satan en zijn enegelen en het zaad van de slang,zou mijn lieve oude ongelovige buurvrouw daar ook bij horen????

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Over de hel is veel geschreven als Albert al zegt, de Here Jezus sprak het meest over deze foute plaats.
  Als er voor de mens geen hel zou bestaan, wat doen dan al die waarschuwingen in de bijbel over die plek waar de worm niet sterft en het vuur nooit geblust wordt? Of heeft God het dan over crematie?

  BeantwoordenVerwijderen

 5. Clint Eastwood7 februari 2013 05:28
  Meen dat, zoals Kees al aangeeft, de Here Jezus heel veel heeft gesproken over de hel. Maar ik kan de hel ook niet goed plaatsen zoals Henri ook al lijkt aan te geven. Wij de hemel genieten, terwijl je weet dat je ongelovige vriend eeuwig brandt, is een redelijk moeilijk te verteren gedachte.
  Aan de andere kan, is de hamvraag wat wij met het oordeel aan moeten als de doden dood blijven. Of, zoals ik ook lijkt te lezen in deze gedachten lijn, dat het oordeel voor elke ongelovige enkel een opwekking uit de doden met zich mee zal brengen en daarna weer de dood zal volgen. Het klinkt dan wel allemaal onlogisch.

  Maar ja, die eeuwige hel is iets waar wij zo weinig mee kunnen. Sommige mensen maken er een soort vagevuur van waarin ongelovigen slechts een zekere tijd lijden en daarna toch tot het heil worden toegelaten. Maar ja, dan is de vraag of dit niet afdoet van Jezus redding en of er niet een beetje "zelfverdienste) in zit. Je hebt het oordeel dan zelf gedragen en ik meen dat dit onbijbels in...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hot item, Peter. Mede dankzij ene Rob Bell die vind, meen ik, dat de hel maar een door mensen verzonnen iets is, of zoiets.. Toch heeft Jezus het regelmatig over de hel of een hel gehad. Hoe dan ook, het is een eeuwige verwijdering van God. Lijkt me erg genoeg om het nooit na te laten te getuigen van de opgestane Heiland en Zijn genade en verlossing voor de mens.. Het is immers Zijn wil dat geen mens VERLOREN gaat!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat een kromme gedachte dat de hel niet zou bestaan. Zegt Jezus zelf niet dat
  Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

  Waarom maken wij het evangelie mooier dan het is?
  En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt.

  De hel is een plaats leert de bijbel, geen toestand of enkel te rechtvaardigen door het afgescheiden van God te noemen.

  De bijbel heeft het over een duidelijke plaats en niet over rusten in het graf over niet meer bestaan of dergelijk geklets. Het is de kracht van de dood en de afschuw van de hel afzwakken. Het is menselijk redeneren ook waar de beheerder van deze site zich schuldig aan maakt.

  Kunnen wij dan wel met plezier leven in het hiernamaals als we beseffen dat mensen die wij liefhebben in het graf liggen te stinken?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Als je gelooft dat het Woord, de Bijbel, de waarheid is, dan moet je ook geloven dat er een hel is....een reeële plek.
  God spreekt diverse keren over de hel.
  Als je er een simpele concordantie op loslaat, dan kom je al een heel eind.
  Kijk hier maar:

  1.Mat 5,29
  Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

  2.Mat 10,28
  En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

  3.Mat 23,15
  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.

  4.Mat 23,33
  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

  5.Mar 9,45
  En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt,

  6.Mar 9,47
  En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt,

  7.Luc 12,5
  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

  8.Jak 3,6
  Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.

  Er wordt ook wel gesproken van 'poel van vuur':
  1.Op 20,10
  en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

  2.Op 21,8
  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ben bang dat ik er ook weinig anders van kan maken dan dat wat meerdere en Jose al aanhalen. Mij wordt wel weer verweten dat ik menselijk redeneer als ik zeg dat ik mij zo moeilijk voor kan stellen dat ik de hemel kan genieten als anderen in de hel branden, maar dat neemt niet weg dat ik ook niet om de hel heen kan.
  Wil wel meneer of mevrouw anonim verzoeken iets minder op de man te spelen we houden het hier wel gezellig en maken er geen helse boel van. Heb je iets zinnigs te melden of wil je een weerwoord geven, dan mag dat (beetje jammer anoniem) maar wel met respect naar elkander...

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: alleen leden van deze blog kunnen een reactie plaatsen.